ĐÁP ÁN-ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ -ThietkeWeb

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ

                MÔN:  Thiết Kế Web

   Ngành:  Công Nghệ Thông Tin                                           Thời gian: 30 phút

 (Trình độ trung cấp  )

Hướng đẫn bổ sung :

·        Học viên tải mẫu giấy làm bài về theo mẫu được cung cấp

(Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm)

 1. PHẦN A- TRẮC NGHIỆM 20 CÂU – 10 ĐIỄM

Chọn đáp án đúng:

 

1.Từ HTML là từ viết tắt của từ nào?

 1. Hyperlinks and Text Markup Language
 2. Home Tool Markup Language
 3. Hyper Text Markup Language
 4. Tất cả đều sai

2.Ai (tổ chức nào) tạo ra Web standards?

 1. The World Wide Web Consortium
 2. Microsoft
 3. Netscape
 4. Tất cả đều sai.

3.Đâu là tag tạo ra tiêu đề web kích cỡ lớn nhất.

 1. <heading>
 2. <h1>
 3. <h6>
 4. <head>

4.Đâu là tag để xuống dòng trong web?

 1. <lb>
 2. <br>
 3. <break>

5.Đâu là tag tạo ra mầu nền của web?

 1. <body color=”yellow”>
 2. <body bgcolor=”yellow”>
 3. <background>yellow</background>

6.Đâu là tag tạo ra chữ in đậm

 1. <b>
 2. <bold>
 3. <bld>
 4. <bb>

7.Đâu là tag tạo ra chữ in nghiêng

 1. <ii>
 2. <italics>
 3. <i>

8.Đâu là tag tạo ra liên kết (links) trong web

 1. <a url=”http://www.w3schools.com”>W3Schools.com</a>
 2. <a>http://www.w3schools.com</a>
 3. <a href=”http://www.w3schools.com”>W3Schools</a>
 4. <a name=”http://www.w3schools.com”>W3Schools.com</a>

9.Đâu là tag tạo ra liên kết đến email?

 1. <a href=”xxx@yyy”>
 2. <a href=”mailto:xxx@yyy”>
 3. <mail>xxx@yyy</mail>
 4. <mail href=”xxx@yyy”>

10.Làm sao để khi click chuột vào link thì tạo ra cửa sổ mới?

 1. <a href=”url” new>
 2. <a href=”url” target=”new”>
 3. <a href=”url” target=”_blank”>

11.Đâu là những tag dành cho việc tạo bảng?

 1. <table><tr><td>
 2. <thead><body><tr>
 3. <table><head><tfoot>
 4. <table><tr><tt>

12.Đâu là tag căn lề trái cho nội dung 1 ô trong bảng

 1. <tdleft>
 2. <td valign=”left”>
 3. <td align=”left”>
 4. <td leftalign>

13.Đâu là tag tạo ra 1 danh sách đứng đầu bằng số

 1. <ul>
 2. <list>
 3. <ol>
 4. <dl>

14.Đâu là tag tạo ra 1 danh sách đứng đầu bởi dấu chấm?

 1. <list>
 2. <ul>
 3. <ol>
 4. <dl>

15.Tag nào tạo ra 1 checkbox?

 1. <check>
 2. <input type=”check”>
 3. <checkbox>
 4. <input type=”checkbox”>

16.Tag nào tạo ra 1 text input field?

 1. <textfield>
 2. <textinput type=”text”>
 3. <input type=”text”>
 4. <input type=”textfield”>

17.Tag nào tạo ra 1 drop-down list?

 1. <select>
 2. <list>
 3. <input type=”dropdown”>
 4. <input type=”list”>

18.Tag nào tạo ra 1 text area?

 1. <input type=”textbox”>
 2. <textarea>
 3. <input type=”textarea”>

19.Tag nào dùng để chèn 1 hình vào web?

 1. <image src=”image.gif”>
 2. <img>image.gif</img>
 3. <img src=”image.gif”>
 4. <img href=”image.gif>

20.Tag nào dùng để tạo hình nền cho web?

 1. <body background=”background.gif”>
 2. <background img=”background.gif”>
 3. <img src=”background.gif” background>

 

 

 

—————HẾT——————–

(Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm)

        DUYỆT ĐỀ                                                                     GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

(Ký và ghi rõ họ tên)                                                                 (Ký và ghi rõ họ tên)

                                

Để học và làm bài thi tốt. Học viên có thể mua thêm giáo trình liên quan môn học. Học viên nên dành nhiều thời gian nghiên cứu tài liệu( từ sách giáo khoa, tài liệu trên mạng,vvv các video thực hành) để đạt kết quả tốt nhất.

Note: Học viên đăng kí học tại trường hoặc cần lấy link tải đề vui lòng liên hệ thầy/cô đang hỗ trợ để được hướng dẫn làm bài Hoặc gửi email về: phongdaotaoilearning@gmail.com

Chúc các bạn hoàn thành tốt môn học.

 

Tìm hiểu thêm: tuyển sinh công nghệ thông tin, học trung cấp công nghệ thông tin, ngành trung cấp cntt, trường trung cấp cntt, trường nghề cntt, tuyển sinh cntt, tuyển sinh hệ trung cấp cntt, xét tuyển trung cấp cntt, trường trung cấp nghề cntt, học trung cấp cntt ở đâu, Trung cấp cntt, Trường Trung cấp Công nghệ thông tin Hà Nội, chương trình đào tạo trung cấp công nghệ thông tin, đào tạo trung cấp công nghệ thông tin, học trung cấp từ xa, trung cấp từ xa, trung cấp online, công nghệ thông tin VB2

Rate this post
Đăng ký học trung cấp từ xa

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

  error: Content is protected !!
  .
  .