ĐÁP ÁN ĐỀ THI TỔ CHỨC BẢO VỆ THI CÔNG

ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN

MÔN: TỔ CHỨC BẢO VỆ THI CÔNG

 

Câu 1: 

Thiết kế tổ chức xd do tổ chức nhận thầu chính về thiết kế lập cùng với thiết kế kỹ thuật (hoặc TK kỹ thuật- bản vẽ thi công).

Do chủ đầu tư phê duyệt.

Câu 2: 

Luận chứng Ktế – kỹ thuật đã được duyệt.

Những tài liệu về k/sát địa chất, địa hình, thủy văn

Những giải pháp sdụng vật liệu và kết cấu, các phương pháp thi công xd, các thiết bị cơ giới sẽ sử dụng để xây lắp các hạng mục công trình.

Khả năng phối hợp giữa các đơn vị nhận thầu xây lắp

Các tài liệu liên quan đến nguồn cung cấp điện, nước.

Các tài liệu liên quan đến khả năng cung cấp lao động

Các tài liệu liên qua đến khả năng cung cấp chi tiết cấu kiện và vật liệu trong vùng.

Các hợp đồng ký với nước ngoài về lập thiết kế thi công, cung cấp vật tư, thiết bị.

Câu 3: 

Thiết kế thi công do tổ chức nhận thầu xây lắp chính lập. Đối với những công việc do tổ chức thầu phụ đảm nhiệm thì từng tổ chức nhận thầu phụ phải lập TKTC cho công việc của mình làm.

Đặc biệt đối với công trình phức tạp nhà thầu chính, thầu phụ không thể lập TKTC thì có thể hợp đồng (thuê) đơn vị tư vấn thiết kế làm TKTC

Thiết kế TC phải do giám đốc tổ chức xây lắp ( hay tổ chức nhận thầu chính) duyệt

Thiết kế TC do thầu phụ lập phải do giám đốc tổ chức xây lắp thầu phụ duyệt đồng thời phải được thầu chính chấp nhận

Câu 4

Là một biểu kế họach quy định rỏ trình tự thi công từ lúc khởi công, thời gian thi công các công việc  trong một công trình xây dựng.

Phải nắm chắc các qui mô xây dựng các công trình trong công tr°ờng, đọc và hiểu kỹ các hồ sơ thiết kế

Phải có dự kiến tiến độ thi công các hạng mục công trình mới tiến hành lập tổng tiến độ

Đảm bảo đủ vốn thực hiện liên tục, chi trả vật tư, nhân công, máy…

Ưu tiên trọng điểm công trình chủ yếu (công trình chính).

Đảm bảo thi công liên tục giữa các quý, các năm

Rate this post
Đăng ký học trung cấp từ xa

    Trả lời

    Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

    error: Content is protected !!
    .
    .