ĐÀO TẠO CHÍNH QUY

Đào tạo các lớp Y học cổ truyền hệ Chính quy học ngoài giờ

HỖ TRỢ CHỖ Ở

Miễn phí 100% Kí túc xá, hỗ trợ học viên ở xa lên học tại trụ sở

KHÁM CHỮA BỆNH TỪ THIỆN

Học viện & người thân được khám chữa bệnh miễn phí bằng y học cổ truyền

Triết lý giáo dục

Phát triển toàn diện

Trung Cấp I Learning đều được trang bị đầy đủ cho một sự nghiệp xán lạn, từ đó xây dựng cho mình cuộc sống ý nghĩa, hiệu quả, thỏa mãn và mang lại ảnh hưởng tích cực.

Học tập suốt đời

Trung Cấp I Learning vun đắp tinh thần học tập trọn đời cho mọi cá nhân tại đây, để họ tiếp tục bồi đắp tri thức, rèn luyện kỹ năng từ sau khi tốt nghiệp đến suốt đường đời.

Đạo đức

Trung Cấp I Learning mang lại những trải nghiệm học tập đậm tính nhân văn, lồng ghép những giá trị truyền thống vào chương trình học để nuôi dưỡng đạo đức của người học.

Ảnh hưởng tích cực

Trung Cấp I Learning tạo nhiều cơ hội cho người học mang lại những đóng góp hữu ích và tạo ra ảnh hưởng tích cực, truyền cảm hứng cho cộng đồng.