ĐÁP ÁN ĐỀ THI MÁY XÂY DỰNG – ĐỀ 02

ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN

MÔN: MÁY XÂY DỰNG

MÃ ĐỀ 02

Câu Đáp án Câu Đáp án
1. A 2. B
11. D 3. D
21. D 4. C
31. D 5. A
12. B 6. B
22. C 32. A
13. D 23. D
33. C 34. D
24. A 25. C
15. A 26. B
35. C 36. A
16. B 7. B
17. C 27. D
37. B 8. C
18. B 28. A
38. A 9. C
19. A 29. B
39. B 10. D
20. C 30. C
40. C 14 A
Rate this post
Đăng ký học trung cấp từ xa

    Trả lời

    Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

    error: Content is protected !!
    .
    .