ĐÁP ÁN- ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KỲ-TinHocVP

ĐỀ KIỂM CUỐI KỲ-TinHocVP

 

ĐỀ THI KẾT THÚC MÔN

Hướng đẫn bổ sung :

·        Học viên tải mẫu giấy làm bài về theo mẫu được cung cấp

(Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm)

 1. PHẦN A- TRẮC NGHIỆM 30 CÂU – 10 ĐIỄM

Chọn đáp án đúng: (đánh dấu X vào câu trả lời đúng)

 

1.Trong MS Excel, để chọn toàn bộ nội dung thì nhấn tổ hợp phím nào?

 1. Ctrl-Alt-A
 2. Shift-A
 3. Ctrl-A
 4. Shift-Ctrl-A

2.Trong Microsoft Excel, khi chiều dài của số lớn hơn chiều rộng của ô chứa nó, thì trong ô đó sẽ hiển thị trong ô các kí tự nào sau đây

 1. * (dấu sao)
 2. & (dấu kết nối)
 3. # (dấu thăng)
 4. % (dấu phần trăm)

3.Trong Excel, để lưu tập tin đang mở dưới một tên khác, ta chọn:

 1. File à Save As
 2. File à Save
 3. File à New
 4. Edit à Replace

4.Trong MS Excel, ta nhập = ROUND(32.5,-1) thì kết quả là:

 1. 40
 2. 31
 3. 30
 4. Báo lỗi

5.Trong MS Excel, để chèn hình ảnh vào bảng tính, thực hiện lệnh

 1. Insert à Chart
 2. Page Layout à Picture
 3. Insert à Clip Art
 4. Insert à Picture à chọn ảnh à Insert

6.Trong MS-Excel, khi sử dụng hàm vào công thức tính toán, sau khi nhấn Enter, kết quả xuất hiện #NAME? nhằm thông báo gì?

 1. Sai tên hàm
 2. Sai cú pháp
 3. Giá trị tìm không có trong bảng tìm
 4. Sai dữ liệu

7.Để biểu diễn số liệu dạng phần trăm, sử dụng biểu đồ kiểu nào dưới đây là hợp lý nhất:

 1. Biểu đồ cột đứng (Column)
 2. Biểu đồ phân tán XY (XY Scatter)
 3. Biểu đồ đường gấp khúc (Line)
 4. Biểu đồ dạng quạt tròn (Pie)

8.Trong Microsoft Excel, câu lệnh =MAX(7, 5, 2, 9, 3, 1, -7) có kết quả là:

 1. -7
 2. 7
 3. 9
 4. 1

9.Trong Microsoft Excel, công thức = AND(5>4,6<9,2<=1) sẽ cho kết quả là?

 1. False
 2. True
 3. #NAME!
 4. #VALUE!

10.Trong Excel, tại ô A2 có giá trị là chuỗi TINHOC. Tại ô B2 gõ công thức = LEFT (A2,3) thì nhận được kết quả?

 1. Tinhoc
 2. 3
 3. HOC
 4. TIN

11.Để nối “Quản”, “trị”, “mạng” với nhau và có dấu cách ở giữa, ta dùng công thức:

 1. =”Quản”&”” “”&”trị” & “” “” & “mạng”
 2. =”Quản “&”trị ” & “mạng”
 3. =”Quản”&” “&”trị” & ” ” & “mạng”
 4. =JOIN(“Quản”, “trị”, “mạng”)

12.Trong Microsoft Excel, tại ô A2 có giá trị là 0, B2 là 7; tại C2 nhập công thức =B2/A2, kết quả hiển thị như thế nào?

 1. 0
 2. 7
 3. #DIV/0!
 4. #VALUE!

13.Trong Microsoft Excel, tại ô A3 nhập chuỗi ký tự: Trung tâm GDTX Phú Yên, tại ô B3 nhập hàm nào dưới đây để có kết quả: “GDTX”

 1. =MID(A3,6,6)
 2. =MID(A3,11,4)
 3. =MID(A3,11,7)
 4. =MID(A3,9,6)

14.Trong MS Excel, khi chưa định dạng kiểu ngày tháng, tại ô A2 ta nhập =DAY(“10-15-2016”) thì kết quả là:

 1. 15
 2. 10
 3. 2016
 4. #VALUE!

15.Trong MS Excel, tổ hợp phím Shift + F3 có chức năng nào sau đây

 1. Mở hộp thoại trợ giúp
 2. Mở hộp thoại để chèn Hàm
 3. Đổi dữ liệu chữ hoa thành chữ thường
 4. Đổi dữ liệu chữ thường thành chữ hoa

16.Trong MS Excel, cho biết giá trị của công thức sau: = ROUND(936.76, 1)

 1. 936
 2. 936.6
 3. 936.8
 4. 904

17.Trong bảng tính MS Excel, giả sử A1, A2, A3, chứa lần lượt các số: 24, 25, 36. Tại A4 ta điền công thức = ROUND(AVERAGE(A1:A3),-1) thì hiển thị kết quả là

 1. 28
 2. 30
 3. 29
 4. 31

18.Trong MS-Excel, muốn thực hiện việc chèn biểu đồ vào bảng tính Excel ta chọn:

 1. Insert Function
 2. Insert Picture
 3. Insert → Charts
 4. Insert → Worksheet

19.Để kết thúc việc trình diễn trong PowerPoint, ta bấm:

 1. Phím 10
 2. Phím ESC
 3. Phím Enter
 4. Phím Delete

20.Trong PowerPoint 2010, chế độ hiển thị nào cho phép soạn thảo văn bản?

 1. Slide Sorter
 2. Note Page
 3. Normal
 4. Reading View

21.Trong MS PowerPoint, để định dạng kiểu chữ gạch dưới chân ta chọn nút lệnh?

 1. Italic
 2. Underline
 3. Shadow
 4. Bold

22.Trong MS PowerPoint, để ghép nhóm các đối tượng hình vẽ trong trang thuyết trình ta chọn?

 1. Group
 2. Regroup
 3. Ungroup
 4. Grouping

23.Trong PowerPoint 2010, thao tác File + Close dùng để làm gì?

 1. Lưu bài thuyết trình hiện có
 2. Mở bài thuyết trình hiện có
 3. Đóng bài thuyết trình hiện có
 4. Thoát khỏi Powerpoint

24.Tại một Slide hiện hành ta bấm delete (trên bàn phím) lệnh này sẽ:

 1. Thêm Slide
 2. Thêm Slide hiện thời
 3. Xóa Slide đó
 4. Không thực hiện

25.Trong PowerPoint, thực hiện cách nào để ẩn Slide đang chọn?

 1. Format à Hide Slide
 2. Slide Show à Hide Slide
 3. Slide Show à Hide
 4. Format à Hide

26.Trong MS PowerPoint 2010 trở về sau, để định dạng màu nền Slide, thực hiện như thế nào?

 1. Insert à Background Styles à Format Background
 2. View à Background Styles à Format Background
 3. Home à Background Styles à Format Background
 4. Design à Background Styles à Format Background

27.Từ MS PowerPoint 2007 trở đi, thanh ruy-băng (thẻ) không hiển thị, để hiển thị lại. Ta thực hiện lệnh nào sau đây

 1. Ctrl + F2
 2. Ctrl + F3
 3. Ctrl + F1
 4. Ctrl + F4

28.Khi đang trình chiếu (Slide Show) một bài trình diễn, muốn chuyển sang màn hình của một chương trình ứng dụng khác (đã mở trước) để minh họa mà không kết thúc việc trình chiếu, ta phải

 1. Bấm tổ hợp phím Alt + Tab
 2. Bấm tổ hợp phím Esc + Tab
 3. Bấm tổ hợp phím Ctrl + Tab
 4. Bấm tổ hợp phím Shift + Tab

29.Trong MS PowerPoint, để xem trước bài thuyết trình trước khi in ta dùng tổ hợp phím?

 1. Ctrl + F2
 2. Shift + F2
 3. Alt + F2
 4. Tab + F2

30.Trong MS PowerPoint, cách chuyển trang (Transition) được hiểu là?

 1. Hiệu ứng chuyển tiếp giữa các trang thuyết trình
 2. Hiệu ứng động cho các đối tượng trong trang thuyết trình
 3. Hiệu ứng khi bắt đầu trình chiếu
 4. Hiệu ứng khi kết thúc trình chiếu

 

—————HẾT——————–

(Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm)

        DUYỆT ĐỀ                                                                       GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

(Ký và ghi rõ họ tên)                                                                 (Ký và ghi rõ họ tên)

 

 

Để học và làm bài thi tốt. Học viên có thể mua thêm giáo trình liên quan môn học. Học viên nên dành nhiều thời gian nghiên cứu tài liệu( từ sách giáo khoa, tài liệu trên mạng,vvv các video thực hành) để đạt kết quả tốt nhất.

Note: Học viên đăng kí học tại trường hoặc cần lấy link tải đề vui lòng liên hệ thầy/cô đang hỗ trợ để được hướng dẫn làm bài Hoặc gửi email về: phongdaotaoilearning@gmail.com

Chúc các bạn hoàn thành tốt môn học

 

Tìm hiểu thêm: tuyển sinh công nghệ thông tin, học trung cấp công nghệ thông tin, ngành trung cấp cntt, trường trung cấp cntt, trường nghề cntt, tuyển sinh cntt, tuyển sinh hệ trung cấp cntt, xét tuyển trung cấp cntt, trường trung cấp nghề cntt, học trung cấp cntt ở đâu, Trung cấp cntt, Trường Trung cấp Công nghệ thông tin Hà Nội, chương trình đào tạo trung cấp công nghệ thông tin, đào tạo trung cấp công nghệ thông tin, học trung cấp từ xa, trung cấp từ xa, trung cấp online, công nghệ thông tin VB2

2/5 - (1 bình chọn)
Đăng ký học trung cấp từ xa

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

  error: Content is protected !!
  .
  .