Đáp án-ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ -TinHocVP

ĐÁP ÁN ĐỀ THI GIỮA KÌ

 

Hướng đẫn bổ sung :

·        Học viên tải mẫu giấy làm bài về theo mẫu được cung cấp

(Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm)

 1. PHẦN A- TRẮC NGHIỆM 20 CÂU – 10 ĐIỄM

Chọn đáp án đúng

1.Trong MS Word 2007, sử dụng tổ hợp phím nào để di chuyển nhanh đến
một trang văn bản?

A. Ctrl + Home
B. Home

C. Ctrl + G
D. Ctrl + N

2.Trong MS Word 2007, sử dụng phím nào để tách một đoạn văn bản thành nhiều đoạn văn bản?

A. Tab
B. Home
C. Enter
D. Delete

3.Phần mềm nào soạn thảo văn bản được dùng phổ biến nhất:

A. MS Word
B. MS Excel
C. MS PowerPoint
D. MS Access

4.Trong MS Word, để chèn kí hiệu đặc biệt trong văn bản, tại mục Insert chọn:

A. Hyperlink
B. Page Number
C. Symbol
D. Number

5.Trong MS Word, tại hộp thoại Page Setup để thiết lập cỡ giấy in tại:

A. Paper size
B. Landscape
C. Left
D. Right

6.Trong MS Word, thành phần cơ sở trong văn bản là các

A. Dòng.
B. Kí tự.
C.Từ.
D. Trang.

7.Trong MS Word, muốn định dạng khoảng cách giữa các dòng, đoạn ta chọn vào thẻ Home rồi chọn:

A. Font…
B. Paragraph…
C. Bullets and Numbering…
D. Borders and Shadding…

8.Để định dạng theo vị trí con trỏ chuột, ta chọn vào thẻ Home rồi chọn

A. Insert Painter
B. Styles Painter
C. Format Painter
D. View Painter

9.Trong MS Word, cỡ chữ thường được sử dụng trong văn bản hành chính theo Nghị định là:

A. 12 – 14
B. 10 – 12
C. 15 – 16
D. 9 – 11

10.Khi đang soạn thảo văn bản Word, muốn phục hồi thao tác vừa thực hiện thì bấm tổ hợp phím:

A. Ctrl + Z
B. Ctrl + X
C. Ctrl + V
D.Ctrl + Y

11.Trong MS Word, muốn trình bày văn bản dạng cột (dạng thường thấy tên các trang báo và tạp chí), ta thực hiện:

A. Insert – Columns
B. View – Columns
C. Page Layout – Columns
D. Home – Columns

12.Trong MS Word, thứ tự của các đơn vị xử lý văn bản là

A.Kí tự, từ, câu, dòng, đoạn, trang, trang màn hình.
B.Kí tự, câu, từ, dòng, đoạn, trang, trang màn hình.
C.Kí tự, từ, câu, đoạn, dòng, trang, trang màn hình.
D. Kí tự, từ, câu, đoạn, trang, dòng, trang màn hình.

13.Mỗi tập tin MS Word 2007 được lưu lại sẽ có đuôi (phần mở rộng) mặc định là gì?

A.PDF
B.DOCX
C.XLS
D.DOC

14.Trong MS Word 2007, tổ hợp phím Ctrl + P dùng để?

A. In văn bản
B. Đánh số trang văn bản
C. Dán một đoạn văn bản vào một tập đang làm việc
D. Hiển thị màn hình ở chế độ Page Layout

15.Trong MS Word 2007, để định dạng số trang cho văn bản, thực hiện như thế nào?

A. Home à Paragraph → Format Page Numbers
B. Insert à Page Number → Format Page Numbers
C. Page Layout à Page Setup→ Format Page Numbers
D. Insert à Page Break→ Format Page Numbers

16.Trong MS Excel, để sửa dữ liệu trong một ô tính mà không cần nhập lại, thực hiện như thế nào?

A. Kích chuột chọn ô tính cần sửa, rồi bấm phím F4
B.Kích chuột chọn ô tính cần sửa, rồi bấm phím F10
C.Kích chuột chọn ô tính cần sửa, rồi bấm phím F2
D.Kích chuột chọn ô tính cần sửa, rồi bấm phím F12

17.Khi gõ công thức xong rồi nhấn Enter, máy hiện ra #REF! có nghĩa là:

A. Tham chiếu ô không hợp lệ
B. Giá trị tham chiếu không tồn tại
C. Không tham chiếu đến được
D. Tập hợp rỗng

18.Trong bảng tính MS Excel, lệnh hủy kết quả vừa làm ta thực hiện tổ hợp phím

A.Ctrl + M.
B.Alt + Z.
C.Shift + A.
D.Ctrl + Z.

19.Trong bảng tính Excel, giao của một hàng và một cột được gọi là?

A. Dữ liệu
B. Ô
C.Trường

D.Công thức

20.Kí tự nào dùng để nối chuỗi trong Excel?

A.&
B.+

C.!
D.#

 

—————HẾT——————-

(Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm)

 

Để học và làm bài thi tốt. Học viên có thể mua thêm giáo trình liên quan môn học. Học viên nên dành nhiều thời gian nghiên cứu tài liệu( từ sách giáo khoa, tài liệu trên mạng,vvv các video thực hành) để đạt kết quả tốt nhất.

Note: Học viên đăng kí học tại trường hoặc cần lấy link tải đề vui lòng liên hệ thầy/cô đang hỗ trợ để được hướng dẫn làm bài Hoặc gửi email về: phongdaotaoilearning@gmail.com

Chúc các bạn hoàn thành tốt môn học.

Rate this post
Đăng ký học trung cấp từ xa

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

  error: Content is protected !!
  .
  .