TC04-ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN-TIẾNG ANH

ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN

MÔN: TIẾNG ANH

1.D    2.A    3.C     4.D    5.A                         6.D    7.A     8.A    9.C     10.B

11.C   12.D  13.B   14.D  15.D                       16.B   17.D     18.B   19.A  20.A

21.D  22.B   23.C   24.C   25.A                       26.D  27.B     28.B   29.B   30.A

31.B   32.C   33.B   34.D   35.B                       36.C   37.C     38.D   39.D   40.B

41.A   42.C   43.D   44.D   45.C                       46.C   47.B          48.D   49.D   50.A

Rate this post
Đăng ký học trung cấp từ xa

    Trả lời

    Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

    .
    .