TC03-ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN-TIN HỌC

ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN

MÔN: TIN HỌC

Câu 1: b) Ctrl + A

Câu 2: c) Click 3 lần trên đoạn

Câu 3: a) Nháy đúp chuột vào từ cần chọn

Câu 4: b) Split Cells

Cau 5: a) Tại thẻ Home, nhóm Clipboard, chọn Paste
b) Bấm tổ hợp phím Ctrl + V.

Câu 6: c) Mở 1 văn bản đã có trên máy tính

Câu 7: a) Nhấn tổ hợp phím Ctrl + =
d) Click chọn biểu tượng Subscript trong nhóm Font

Câu 8: c) Sao chép định dạng

Câu 9: d) Ctrl

Câu 10: b) Ctrl + Z

Câu 11: a) Bật/Tắt chữ đậm

Câu 12: b) Bật/Tắt chữ nghiêng

Câu 13: c) Bật/Tắt chữ gạch chân

Câu 14: a)Bật/Tắt chữ chỉ số trên

Câu 15: b) Bật/Tắt chữ chỉ số dưới

Câu 16: c) Restore down

Câu 17: d) Lưu nội dung tập tin văn bản vào đĩa

Câu 18: d) Insert – Symbol

Câu 19: b) Bấm phím Enter

Câu 20: c) Ctrl + End
d) Ctrl + Alt + End

Câu 21: b) Ctrl + C

Câu 22: c) Cả phương án 1 và 2 đều đúng

Câu 23: d) Cả 3 phương án trên đều đúng

Câu 24: c) 29

Câu 25: c) 11

Câu 26: b) 29

Câu 27: c) Trung Bình

Câu 28: a) Vlookup

Câu 29: a) File / Save As

Câu 30: c) Ngày hiện hành của hệ thống

Câu 31: d) $B$1:$D$10

Câu 32: b) =IF(C2<=3, 200000, “”)

Câu 33: a) Dữ liệu kiểu số sẽ mặc nhiên canh thẳng lề trái

Câu 34: b) 5

Câu 35: b) False

Câu 36: c) Hỗn hợp

Câu 37: a) Home -> Slides -> New Slide

Câu 38: b) Insert \ Text \ Slide Number.

Câu 39: b) Chèn thêm một slide mới vào ngay sau slide hiện hành

Câu 40: a) Nhấn tổ hợp phím Shift+F5
c) Slide Show -> Start Slide Show -> From Current Slide

Câu 41: a) Animations -> Add Animation

Câu 42: a) Design ->Themes …

Câu 43: d) Reading view

Câu 44: b) Thiết lập thời gian chờ trước khi hiệu ứng bắt đầu

Câu 45: a) Insert -> Audio

Câu 46: d) Các lựa chọn trên đều đúng

Câu 47: d) Sao lưu dự phòng

Câu 48: d) Chọn thư mục hay tâp tin cần xóa -> Shift + Delete

Câu 49: d) Chụp màn hình hiện hành

Câu 50: d) Tất c                                                          

 

Rate this post
Đăng ký học trung cấp từ xa

    Trả lời

    Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

    .
    .