ĐỀ THI THỰC HÀNH-Ngành Pháp luật-Đề 2

 

 

ĐỀ SỐ 2

ĐỀ THI TỐT NGHIỆP

MÔN: Thực hành nghề nghiệp

NGÀNH: Pháp luật

Thời gian làm bài: 75 phút

————————————————————————————————-

Chọn câu đúng 

Câu 1. Năng lực lập di chúc là:

 1. Minh mẫn, sáng suốt vào thời điểm lập di chúc.
 2. Có tài sản riêng hợp pháp.
 3. 18 tuổi trở lên.
 4. Cả a,b,c.

Câu 2. Trường hợp nào sau đây không nằm trong các trường hợp được hưởng thừa kế không phụ thuộc nội dung di chúc?

 1. Cha mẹ đã hết tuổi lao động.
 2. Vợ (chồng) đã hết tuổi lao động.
 3. Con đã hết tuổi lao động.
 4. Con chưa thành niên nhưng có khả năng tự kiếm sống.

Câu 3.  Văn bản nào sau đây kết thúc quá trình điều tra trong tố tụng hình sự?

 1. Quyết định khởi tố bị can.
 2. Quyết định đưa vụ án ra xét xử.
 3. Bản kết luận điều tra.
 4. Bản cáo trạng.

Câu 4. Một người thợ sửa xe gian manh đã cố tình sửa phanh xe cho một ông khách một cách gian dối, cẩu thả; với mục đích là để người khách này còn tiếp tục quay lại tiệm anh ta để sửa xe. Do phanh xe không an toàn nên sau đó chiếc xe đã lao xuống dốc gây chết vị khách xấu số. Trường hợp trách nhiệm pháp lý ở đây là:

 1. Trách nhiệm hành chính.
 2. Trách nhiệm hình sự.
 3. Trách nhiệm hành chính và trách nhiệm hình sự.
 4. Trách nhiệm hình sự và trách nhiệm dân sự.

Câu 5. Sử dụng lại tình huống của câu 29, lỗi của người thợ sửa xe ở đây là:

 1. Cố ý trực tiếp.
 2. Cố ý gián tiếp.
 3. Vô ý do cẩu thả
 4. Vô ý vì quá tự tin.

Câu 6. Một người dùng súng bắn đạn hơi vào rừng săn thú. Trong lúc sơ suất đã bắn nhằm một nhân viên kiểm lâm. Mặt chủ quan trong vi phạm pháp luật này là:

 1. Cố ý gián tiếp.
 2. Vô ý vì quá tự tin.
 3. Vô ý do cẩu thả.
 4. Cố ý trực tiếp

Câu 7. Độ tuổi tối thiểu mà bạn có thể tham gia ứng cử đại biểu quốc hội nước CHXHCN Việt Nam là:

 1. 18 tuổi
 2. 20 tuổi
 3. 21 tuổi
 4. 35 tuổi

Câu 8. Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam có quyền:

 1. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm Thủ tướng
 2. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chánh án TAND tối cao
 3. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm Viện trưởng VKSND tối cao
 4. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm các Bộ trưởng

Câu 9. Một người bán quán lẩu, sử dụng bếp gas để bàn cho khách sử dụng. Do để tiết kiệm chi phí, người chủ quán đã sử dụng bình gas mini không đảm bảo an toàn. Hậu quả là bình gas phát nổ, gây bỏng nặng cho thực khách. Lỗi ở đây là:

 1. Cố ý trực tiếp.
 2. Cố ý gián tiếp.
 3. Vô ý do cẩu thả.
 4. Không có lỗi.

Câu 10. Sử dụng lại tình huống của câu 9, hành vi khách quan ở đây là:

 1. Sử dụng bình gas không đảm bảo an toàn.
 2. Không tuân thủ các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm.
 3. Gây thương tích cho khách.
 4. Không có hành vi khách quan.

Câu 11. Sử dụng lại tình huống của câu 9, các loại trách nhiệm pháp lý ở đây là:

 1. Trách nhiệm hành chính.
 2. Trách nhiệm hình sự.
 3. Trách nhiệm hành chính và trách nhiệm hình sự.
 4. Trách nhiệm hình sự và trách nhiệm dân sự.

Câu 12.  Cấp xét xử nào là cao nhất trong tư pháp hình sự nước ta?

 1. Phúc thẩm.
 2. Giám đốc thẩm.
 3. Tái thẩm.
 4. Không có cấp cao nhất.

Câu 13. Hệ thống chính trị ở Việt Nam gồm:

 1. Đảng cộng sản – đoàn thanh niên – mặt trận tổ quốc
 2. Đảng cộng sản – nhà nước – mặt trận tổ quốc
 3. Đảng cộng sản – nhà nước – các đoàn thể chính trị, xã hội
 4. Đảng cộng sản và các đoàn thể chính trị, xã hội

Câu 14. Quyền nào sau đây của Chủ tịch nước là quyền trong lĩnh vực tư pháp:

 1. Công bố Luật, Pháp lệnh.
 2. Thực hiện các chuyến công du ngoại giao.
 3. Tuyên bố tình trạng chiến tranh.
 4. Quyền ân xá

Câu 15. Quyền công tố trước tòa là:

 1. Quyền truy tố cá nhân, tổ chức ra trước pháp luật.
 2. Quyền khiếu nại tố cáo của công dân.
 3. Quyền xác định tội phạm.
 4. Cả a,b,c.

Câu 16. Quy phạm pháp luật Dân sự như sau: “Việc kết hôn phải được đăng ký tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền, mọi hình thức kết hôn khác đều không có giá trị về mặt pháp lý” Bao gồm:

 1. Giả định.
 2. Quy định.
 3. Quy định và chế tài.
 4. Giả định và quy định.

Câu 17. Cơ sở truy cứu trách nhiệm pháp lý là:

 1. Nhân chứng
 2. Vật chứng
 3. Vi phạm pháp luật
 4. a và b đúng

Câu 18. Cơ quan thường trực của Quốc hội là:

 1. Hội đồng dân tộc
 2. Ủy ban Quốc hội
 3. Ủy ban thường vụ Quốc hội
 4. Cả a, b, c đều đúng

Câu 19.  Một công ty xã chất thải ra sông làm cá chết hàng loạt, gây ô nhiễm nặng môi trường. Trách nhiệm pháp lý áp dụng đối với công ty này là:

 1. Trách nhiệm hành chính.
 2. Trách nhiệm hình sự.
 3. Trách nhiệm hành chính và trách nhiệm dân sự.
 4. Trách nhiệm hình sự và trách nhiệm dân sự.

Câu 20. Chọn nhận định sai:

 1. Phó thủ tướng không nhất thiết phải là Đại biểu quốc hội
 2. Năng lực pháp luật xuất hiện từ khi con người được sinh ra
 3. Năng lực lao động xuất hiện từ khi công dân đủ 16 tuổi
 4. Năng lực pháp luật là tiền đề của năng lực hành vi.

Câu 21. Bộ máy quản lý hành chính của Nhà nước CHXHCN Việt Nam hiện nay có bao nhiêu bộ và cơ quan ngang bộ:

 1. 16 bộ và 4 cơ quan ngang bộ
 2. 17 bộ và 4 cơ quan ngang bộ
 3. 18 bộ và 4 cơ quan ngang bộ
 4. 19 bộ và 4 cơ quan ngang bộ

Câu 22. Trên cơ sở quy định chung của pháp luật về kinh doanh, ông Q đã đăng ký mở cửa hàng thực phẩm và được chấp thuận. Việc làm của ông Q thể hiện pháp luật là phương tiện như thế nào đối với công dân ?

 1. Để công dân lựa chọn ngành nghề kinh doanh.
 2. Để công dân có quyền tự do hành nghề.
 3. Để công dân thực hiện quyền của mình.
 4. Để công dân thực hiện được ý định của mình.

Câu 23. Công ty A và công ty B cùng không tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường trong sản xuát kinh doanh nên đều bị xử phạt hành chính, điều này thể hiện đặc điểm nào dưới đây của pháp luật ?

 1. Tính nghiêm minh của pháp luật.
 2. Tính trừng phạt của pháp luật.
 3. Tính quyền lực, bắt buộc chung.
 4. Tính giáo dục của pháp luật.

Câu 24. Chị Q có con nhỏ 10 tháng tuổi nên đôi khi phải xin phép nghỉ việc để chăm sóc con ốm. Vì thấy chị xin nghỉ việc nhiều nên Giám đốc Công ty đã ra quyết định điều chuyển chị sang vị trí công tác khác. Không đồng ý với quyết định của Giám đốc, chị đã làm đơn khiếu nại vầ quyết định không thực hiện. Trong trường hợp này, pháp luật đã thể hiện vai trò nào dưới đây với mỗi công dân ?

 1. Là cơ sở để công dân kiến nghị với cấp trên.
 2. Là cơ sở hợp pháp để công dân đấu tranh bảo vệ tuyệt đối cho quyền lợi của mình.
 3. Là cơ sở để công dân bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.
 4. Là phương tiện để công dân bảo vệ mọi yêu cầu của mình.

Câu 25. Việc làm nào dưới đây là biểu hiện cho nhà nước sử dụng pháp luật làm phương tiện quản lí xã hội?

 1. Phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua các phương tiện truyền thông.
 2. Chủ động đấu tranh, tố giác hành vi vi phạm pháp luật.
 3. Chủ động tìm hiểu, cập nhật các thông tin pháp luật.
 4. Thực hiện đúng các quyền và nghĩa vụ của các nhân.

Câu 26. Để xử lý người có hành vi xâm hại đến lợi ích của giai cấp cầm quyền, nhà nước sẽ sử dụng quyền lực có tính cưỡng chế. Khẳng định này là nội dung nào dưới đây của pháp luật?

 1. Đặc trưng của pháp luật.
 2. Bản chất của pháp luật.
 3. Vai trò của pháp luật.
 4. Chức năng của pháp luật.

Câu 27. Khi đạo đức trở thành nội dung của quy phạm pháp luật thì các giá trị đạo đức được nhà nước bảo đảm thực hiện bằng 

 1. Sức ép của dư luận xã hội.
 2. Lương tâm của mỗi cá nhân.
 3. Niềm tin của mọi người trong xã hội.
 4. Sức mạnh quyền lực của nhà nước.

Câu 28. Việc xây dựng tủ sách pháp luật trong nhà trường nhằm mục đích nào dưới đây?

 1. Ban hành pháp luật.
 2. Sửa đổi pháp luật.
 3. Phổ biến pháp luật.
 4. Thực hiện pháp luật.

Câu 29. Khoản 1 Điều 16 Hiến pháp (2013) của nhà nước ta quy định “ Mọi người đều bình đẳng trước pháp luật” đã thể hiện đặc trưng nào dưới đây của pháp luật?

 1. Tính xác định chặt chẽ về mặt hình thức.
 2. Tính quy phạm phổ biến.
 3. Tính quyền lực, bắt buộc chung.
 4. Tính nhân văn, cao cả.

Câu 30. Luật cơ bản của nhà nước, có hiệu lực pháp lí cao nhất là:

 1. Hiến pháp
 2. Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật.
 3. Bộ luật hình sự
 4. Luật tổ chức Quốc hội.

Câu 31. Bộ luật tố tụng hình sự của nước ta do cơ quan nhà nước có thẩm quyền nào xây dựng, ban hành, sửa đổi?

 1. Chính phủ
 2. Uỷ ban thường vụ Quốc hội
 3. Quốc hội
 4. Chủ tịch nước.

Câu 32. Pháp lệnh Vệ sinh an toàn thực phẩm do cơ quan nhà nước có thẩm quyền nào của nước ta công bố ?

 1. Quốc hội
 2. Thủ tướng chính phủ
 3. Chính phủ
 4. Chủ tịch nước.

Câu 33. Giữa đạo đức và pháp luật có điểm chung là đều

 1. Giúp nhà nước quản lí xã hội hiệu quả
 2. Thể hiện, bảo vệ các giá trị nhân văn và vì con người.
 3. Cần phải được giáo dục, phổ biến cho mọi người.
 4. Tác động làm thay đổi hành vi của con người.

Câu 34. Tất cả các nhà nước đều quản lí xã hội chủ yếu bằng

 1. Giáo dục
 2. Công an, quân đội.
 3. Pháp luật.
 4. Chính sách và mệnh lệnh.

Câu 35. Bạn A là người dân tộc Kinh, bạn B là người dân tộc Thái. Cả 2 đều đã tốt nghiệp trung học cơ sở và nộp hồ sơ theo học chương trình vừa học vừa làm tại một trường dạy nghề X nằm trên địa bàn tỉnh. Sau khi xem xét hồ sơ, nhà trường quyết định chọn A và không chọn B vì lí do B là người dân tộc thiểu số. Trong trường hợp này, trường X đã thực hiện chưa đúng nội dung quyền bình đẳng trong lĩnh vực

 1. Kinh tế.
 2. Chính trị.
 3. Giáo dục.
 4. Văn hóa.

Câu 36. Nghi ngờ chồng mình có quan hệ tình cảm với cô T, chị P đã bí mật xem tin nhắn của chồng đồng thời thuê chị S đánh cô T với giá 20 triệu đồng. Mặc dù anh K là người yêu của chị S đã can ngăn nhưng chị S đã bí mật đón đường đánh khiến cô T bị thương nặng. Chị P, chị S đã vi phạm quyền tự do cơ bản nào dưới đây của công dân?

 1. Quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân.
 2. Quyền được bảo đảm an toàn cá nhân của công dân.
 3. Quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng và sức khỏe.
 4. Quyền được pháp luật bảo hộ về danh dự, nhân phẩm.

Câu 37. Cho rằng ông T đã cố ý dàn xếp để mình bị giám đốc kỉ luật và cho thôi việc, K đã tố cáo ông T với lý do bịa đặt, rằng ông T có quan hệ bất chính với chị Y. Thấy vậy, con ông T là chị G đã rủ bạn mình là anh P đến nhà anh K nói chuyện. Do thiếu kiềm chế nên chị G đã chửi bới vợ anh K là chị Q, còn anh P đã đánh anh K bị thương phải nhập viện. Chứng kiến cảnh xô xát đó, chị Q liền quay clip và tung lên mạng với nội dung ông T thuê người đánh chồng mình để che dấu chuyện ngoại tình với chị Y nhằm hạ uy tín của ông T. Trong trường hợp những ai đã vi phạm quyền được pháp luật bảo hộ về danh dự và nhân phẩm của công dân?

 1. Anh K, chị G và chị Q.
 2. Anh K, ông T, chị Y, chị G và chị
 3. Anh K, chị G.
 4. Anh K, ông T, chị Y, chị G.

Câu 38. Chị A là giám đốc, chị B là kế toán, anh C là nhân viên và anh D là chánh văn phòng đồng thời là em rể của chị A cùng công tác tại sở X. Anh C phát hiện anh D sử dụng công nghệ cao tổ chức đánh bạc qua mạng nên đã tống tiền anh D và được anh D đưa cho 20 triệu đồng. Biết chuyện, chị A cùng chị B tạo lập chứng từ giả đế vu khống anh C biển thủ công quỹ, kí quyết định buộc thôi việc đối với anh C; đồng thời chị B đã trì hoãn thanh toán phụ cấp thôi việc cho anh C. Hành vi của những ai sau đây có thể vừa bị khiếu nại, vừa bị tố cáo?

 1. Chị A, chị B và anh D.
 2. Chị A và chị B.
 3. Chị A, chị B và anh C.
 4. Chị A và anh D.

Câu 39. Việc làm nào sau đây xâm phạm đến tính mạng, sức khoẻ, danh dự và nhân phẩm của người khác?

 1. Khi con có lỗi bố mẹ phê bình.
 2. Khống chế và bắt giữ tên trộm.
 3. Bắt người theo quyết định của Toà án.
 4. Đánh người gây thương tích.

Câu 40. Theo quy định của pháp luật, tại thời điểm tổ chức bầu cử, cử tri không vi phạm nguyên tắc bầu cử khi

 1. Độc lập lựa chọn ứng cử viên.
 2. Ủy quyền thực hiện nghĩa vụ bầu cử.
 3. Đồng loạt sao chép phiếu bầu.
 4. Công khai nội dung đã viết vào phiếu bầu.

Câu 41. Rất nhiều sinh viên y khoa, đã tự nguyện đăng ký hiến tặng cơ thể của mình sau khi qua đời nhằm phục vụ công tác nghiên cứu trong y học. Các sinh viên đó, đã thực hiện pháp luật theo hình thức nào sau đây?

 1. Sử dụng pháp luật.
 2. Thi hành pháp luật.
 3. Áp dụng pháp luật.
 4. Phổ biến pháp luật.

Câu 42. Người có đủ trách nhiệm pháp lí thực hiện hành vi nào sau đây là vi phạm pháp luật hình sự?

 1. Sản xuất trái phép chất ma túy.
 2. Từ chối nhận di sản thừa kế.
 3. Định vị sai địa điểm giao hàng.
 4. Tham gia lễ hội truyền thống.

Câu 43. Theo quy định của pháp luật, nội dung nào dưới đây không thể hiện quyền các dân tộc bình đẳng trong lĩnh vực văn hóa?

 1. Phát triển văn hóa truyền thống.
 2. Bảo tồn trang phục của dân tộc mình.
 3. Phát triển kinh tế gia đình.
 4. Khôi phục ngôn ngữ và chữ viết.

Câu 44. Bình đẳng về trách nhiệm pháp lí là bất kì công dân nào vi phạm pháp luật đều phải bị xử lí theo

 1. Mọi ý muốn chủ quan.
 2. Nguyên tắc bảo trợ.
 3. Hình thức gián đoạn.
 4. Quy định của pháp luật.

Câu 45. Vợ, chồng bình đẳng với nhau, có quyền và nghĩa vụ ngang nhau về mọi mặt trong gia đình được thể hiện qua những quan hệ nào?

 1. Việc làm, thu nhập.
 2. Tài sản, nhân thân.
 3. Chức vụ, địa vị.
 4. Tài năng, trí tuệ.

Câu 46. Công dân vi phạm quyền được bảo đảm an toàn và bí mật thư tín, điện thoại, điện tín khi thực hiện hành vi nào sau đây?

 1. Đảm bảo chất lượng bưu phẩm.
 2. Thông báo lịch trình bưu phẩm phát.
 3. Tự ý phát tán thư tín của người khác.
 4. Sử dụng dịch vụ chuyển phát nhanh.

Câu 47. Công dân được thực hiện quyền bầu cử trong trường hợp đang

 1. Chấp hành hình phạt tù.
 2. Mất năng lực hành vi dân sự.
 3. Công tác ở ngoài tỉnh.
 4. Đang ở trong trại cải tạo.

Câu 48. Trước khi ban hành quyết định về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết thành phố A, chính quyền đã tổ chức hội thảo, xin ý kiến rộng rãi các tầng lớp nhân dân trong thành phố. Chính quyền thành phố A đã tạo điều kiện để nhân dân thực hiện quyền

 1. Khiếu nại tố cáo.
 2. Tham gia quản lý nhà nước, xã hội.
 3. Xây dựng xã hội học tập.
 4. Quyết định chiến lược kinh doanh.

Câu 49. Công dân vi phạm quyền sáng tạo trong trường hợp nào sau đây?

 1. Đánh cắp bản quyền chế tạo.
 2. Sử dụng dịch vụ công cộng.
 3. Sưu tầm tư liệu tham khảo.
 4. Tìm hiểu giá cả thị trường.

Câu 50. Nghị định 100/2019/NĐ-CP của Chính phủ quy định: Mức phạt khi từ chối thổi vào máy đo nồng độ cồn bằng với mức phạt cao nhất đối với vi phạm về nồng độ cồn. Quy định đó thể hiện đặc trưng nào của pháp luật?

 1. Tính xác định chặt chẽ về mặt hình thức.
 2. Tính xác định chặt chẽ về mặt nội dung.
 3. Tính quyền lực, bắt buộc chung.
 4. Tính quy phạm phổ biến.

Câu 51. Anh A từ chối chấp hành các biện pháp phòng, chống bệnh truyền nhiễm theo yêu cầu của phường X. Anh A đã không thực hiện pháp luật theo hình thức nào sau đây?

 1. Thi hành pháp luật.
 2. Điều chỉnh pháp luật.
 3. Phổ biến pháp luật.
 4. Tuyên truyền pháp luật.

Câu 52. Trong quá trình bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp, sau khi có lời nhờ anh A là nhân viên dưới quyền bỏ phiếu cho chị gái mình, Giám đốc B luôn đứng cạnh anh theo dõi, giám sát. Vì mang ơn giám đốc, anh A buộc phải đồng ý. Giám đốc B và anh A đã không thực hiện đúng nguyên tắc bầu cử nào dưới đây?

 1. Bình đẳng.
 2. Bỏ phiếu kín.
 3. Phổ thông.
 4. Trực tiếp.

Câu 53. Sinh viên X đang theo học ở Khoa quản trị kinh doanh, nhưng muốn học thêm một chuyên ngành khác để bổ trợ chuyên môn cho mình sau này, nên X đã chọn học thêm văn bằng 2 là kế toán. Việc làm của X là thực hiện nội dung nào dưới đây của quyền học tập?

 1. Học thường xuyên, học suốt đời.
 2. Học theo sự ủy quyền.
 3. Học không hạn chế.
 4. Học theo chế độ cử tuyển.

Câu 54. Hành vi trái pháp luật có lỗi, do người có năng lực trách nhiệm pháp lí thực hiện, xâm hại đến các quan hệ xã hội mà pháp luật bảo vệ là nội dung khái niệm nào dưới đây?

 1. Thực hiện pháp luật.
 2. Vi phạm pháp luật.
 3. Tuân thủ pháp luật.
 4. Trách nhiệm pháp lí.

Câu 55. Hành vi vi phạm pháp luật có mức độ nguy hiểm cho xã hội nhưng thấp hơn tội phạm, xâm phạm các quy tắc quản lí của nhà nước là một trong những nội dung của khái niệm nào dưới đây?

 1. Vi phạm hình sự.
 2. Vi phạm kỉ luật.
 3. Vi phạm hành chính.
 4. Vi phạm dân sự.

Câu 56. Theo quy định của pháp luật, việc làm nào dưới đây của cơ quan có thẩm quyền không vi phạm quyền bình đẳng giữa các dân tộc trong lĩnh vực chính trị?

 1. Tuyên truyền chống phá nhà nước.
 2. Từ chối giải quyết khiếu nại chính đáng.
 3. Từ chối tiếp nhận đơn tố cáo tội phạm.
 4. Tuyên truyền hướng dẫn công tác bầu cử.

Câu 57. Việc khám chỗ ở của công dân được tiến hành khi ở đó có

 1. Người phạm tội đang lẩn trốn.
 2. Tài sản quý hiếm.
 3. Tình báo viên đang cư trú.
 4. Nhiều người tụ tập.

Câu 58. Theo quy định của pháp luật, trong những trường hợp cần thiết, việc kiểm soát điện thoại, điện tín của công dân chỉ được tiến hành bởi

 1. Người có thẩm quyền.
 2. Lực lượng bưu chính.
 3. Cơ quan ngôn luận.
 4. Phóng viên báo chí.

Câu 59. Vì anh A rút toàn bộ tiền tiết kiệm của hai vợ chồng để đầu tư chứng khoán, nên chị B là vợ trong lúc nóng giận đã bỏ nhà đi biệt tích trong khi đang chờ bổ nhiệm chức danh trưởng phòng. Do dịch bệnh bùng phát cần có cán bộ tham gia chỉ đạo phòng chống dịch, ông S Giám đốc sở X nơi chị B công tác đã nhận của anh T là nhân viên dưới quyền hai trăm triệu đồng và kí quyết định điều động anh T vào vị trí trưởng phòng dự kiến dành cho chị B trước đây. Biết chuyện, anh K nảy sinh ý định rủ anh A tống tiền ông S. Những ai dưới đây vừa vi phạm kỷ luật vừa vi phạm hình sự?

 1. Ông S và chị B.
 2. Chị B, ông S và anh T.
 3. Ông S và anh T.
 4. Anh A, ông S, anh T và anh K.

Câu 60. Chị N lãnh đạo cơ quan chức năng tiếp nhận hai bộ hồ sơ xin mở văn phòng công chứng của ông A và ông B. Nhận của ông A năm mươi triệu đồng, chị N đã loại hồ sơ đầy đủ của ông B theo yêu cầu của ông A, rồi cùng anh V nhân viên dưới quyền làm giả thêm giấy tờ bổ sung vào hồ sơ và cấp phép cho ông A. Phát hiện anh V được chị N chia tiền để làm việc này, ông B tung tin bịa đặt chị N và anh V có quan hệ tình cảm khiến uy tín của chị N giảm sút. Những ai dưới đây vi phạm nội dung quyền bình đẳng trong kinh doanh?

 1. Chị N, ông A và anh V.
 2. Ông A, chị N và ông B.
 3. Ông A, anh V và chị N.
 4. Ông A, anh V, chị N và ông B.

———Hết———

 

 

Giảng viên ra đề

(ghi rõ học vị và họ tên)

Cử nhân. Nguyễn Kim Khánh

 

Rate this post
Đăng ký học trung cấp từ xa

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

  error: Content is protected !!
  .
  .