ĐỀ THI LÝ THUYẾT-Môn Phương pháp giáo dục âm nhạc

PHÒNG ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập –Tự do – Hạnh phúc

 

ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN

Môn: PHƯƠNG PHÁP GIÁO DỤC ÂM NHẠC

Thời gian: 60 phút (không kể thời gian phát đề)

 

 ĐỀ BÀI: NÊU CÁC PHƯƠNG PHÁP CƠ BẢN TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG ÂM NHẠC TRONG TRƯỜNG MẦM NON

Rate this post
Đăng ký học trung cấp từ xa

    Trả lời

    Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

    .
    .