ĐỀ THI LÝ THUYẾT-Môn Thực hiện chương trình giáo dục mầm non

PHÒNG ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập –Tự do – Hạnh phúc

 

ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN

Môn: TỔ CHỨC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC MẦM NON

Thời gian: 60 phút (không kể thời gian phát đề)

 

 

 

CÂU 1. LẬP KẾ HOẠCH THỰC HIỆN TRƯƠNG TRÌNH THEO NĂM

 

       GỢI Ý: ( HỌC SINH DỰA VÀO GỢI Ý ĐỂ HOÀN THIỆN BÀI)

Kế hoạch thực hiện chương tình cả năm học đưa ra một cái nhìn tổng thể về cơ hội học tập, mục tiêu giáo dục mà trường mầm non cung cấp cho trẻ. Đây là kế hoạch cả năm nhằm đảm bảo các lĩnh vực phát triển của trẻ đều được chú trọng. Trong kế hoạch đó, giáo viên sẽ dự kiến những nội dung giáo dục cơ bản của từng lĩnh vực. Khi xây dựng kế hoạch thực hiện, giáo viên sẽ dựa vào những căn cứ sau:

 1. Mục tiêu cuối độ tuổi và nội dung chương trình giáo dục mầm non.
 2. Điều kiện vùng miền và thực tế của địa phương.
 3. Điều kiện thực tế ở lớp mình: Khả năng phát triển của trẻ, số lượng trẻ trên cô, số lượng trẻ trong lớp, cơ sở vật chất: Phòng nhóm, sân chơi và thiết bị, nguyên vật liệu, đồ dùng và đồ chơi, nhu cầu và sự tham gia của cha mẹ vào chăm sóc- giáo dục trẻ.
Rate this post
Đăng ký học trung cấp từ xa

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

  error: Content is protected !!
  .
  .