ĐỀ THI LÝ THUYẾT-Môn Tổ chức hoạt động tạo hình

PHÒNG ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập –Tự do – Hạnh phúc

 

ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN

Môn: TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG TẠO HÌNH

Thời gian: 60 phút (không kể thời gian phát đề)

Đề Bài: Lập kế hoạch giáo dục dạy trẻ 5-6 tuổi về đoàn tàu hỏa

Rate this post
Đăng ký học trung cấp từ xa

    Trả lời

    Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

    error: Content is protected !!
    .
    .