ĐỀ THI LÝ THUYẾT-Môn Giáo dục học đại cương

PHÒNG ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập –Tự do – Hạnh phúc

 

ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN

Môn: GIÁO DỤC HỌC ĐẠI CƯƠNG

Thời gian: 60 phút (không kể thời gian phát đề)

 

Câu 1: Mục đích giáo dục là gì? Phân biệt mục đích giáo dục và mục tiêu giáo dục. Cho VD minh họa.

Câu 2: Phân tích vai trò nhân tố gia đình đối với sự hình thành và phát triển nhân cách.

Rate this post
Đăng ký học trung cấp từ xa

    Trả lời

    Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

    .
    .