ĐỀ THI LÝ THUYẾT-Môn Giáo dục học mầm non

PHÒNG ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập –Tự do – Hạnh phúc

 

ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN

Môn: GIÁO DỤC HỌC MẦM NON

Thời gian: 60 phút (không kể thời gian phát đề)

 

Câu 1. Đối tượng, nhiệm vụ của Giáo dục học mầm non là gì?

Câu 2: Trình bày nguyên tắc “ giáo dục theo hướng tích hợp’’ trong giáo dục mầm non?

Rate this post
Đăng ký học trung cấp từ xa

    Trả lời

    Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

    error: Content is protected !!
    .
    .