ĐỀ THI LÝ THUYẾT-Môn Giáo dục chính trị

PHÒNG ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập –Tự do – Hạnh phúc

 

Môn: GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ

Thời gian: 60 phút (không kể thời gian phát đề)

 

 1. Nêu định nghĩa vật chất và phân tích nội dung định nghĩa vật chất của Lênin? Cho biết ý nghĩa của định nghĩa này? Mối quan hệ biện chứng giữa vật chất và ý thức? Từ đó rút ra ý nghĩa phương pháp luận.
 2. Trình bày những đặc điểm cơ bản của thời kì quá độ lên CNXH ở Việt Nam
Rate this post
Đăng ký học trung cấp từ xa

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

  error: Content is protected !!
  .
  .