Đáp án – Tiếng Anh 1 -MN BẾN THÀNH

ĐÁP ÁN ĐỀ TRẮC NGHIỆM

 

1.D    2.A    3.C    4.D    5.A                       6.D    7.A    8.A    9.C    10.B

11.C  12.D  13.B  14.D  15.D                     16.B  17.D  18.B  19.A  20.A

21.D  22.B  23.C  24.C  25.A                     26.D  27.B  28.B  29.B  30.A

31.B  32.C  33.B  34.D  35.B                     36.C  37.C  38.D  39.D  40.B

41.A  42.C  43.D  44.D  45.C                     46.C  47.B  48.D  49.D  50.A

51.A  52.D  53.D  54.B  55.B

Rate this post
Đăng ký học trung cấp từ xa

    Trả lời

    Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

    error: Content is protected !!
    .
    .