Đáp án – Tiếng Anh 2 – MN BẾN THÀNH

ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN

Môn: NGOẠI NGỮ II

Thời gian: 60 phút (không kể thời gian phát đề)

Họ và tên ………………………………………… Ngày sinh……………………

Nơi sinh…………………………..………………Số báo danh………………….

 

1A, 2C, 3A, 4D, 5A, 6C, 7B, 8D, 9B, 10B

11D, 12B, 13C, 14D, 15B, 16C, 17B, 18D, 19C, 20D

21B, 22A, 23B, 24A, 25D, 26C, 27A, 28B, 29D, 30B

31C, 32B, 33A, 34B, 35A, 36C, 37A, 38B, 39B, 40A

41B, 42D, 43A, 44B, 45B, 46B, 47C, 48A, 49C, 50C

 

Rate this post
Đăng ký học trung cấp từ xa

    Trả lời

    Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

    error: Content is protected !!
    .
    .