ĐÁP ÁN ĐỀ THI KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ – ĐỀ SỐ 01

ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC MÔN HỌC

MÔN KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ

 

 

 

 

 

 

Trắc nghiệm

Nội dung Điểm
1. A                        11. A                 21. D              31.A

2. D                        12. A                  22. A              32.B

3. A                        13. B                  23. A              33.A

4. A                        14. A                  24. C              34.B

5. A                        15. B                  25. A              35.A

6. C                        16. A                  26. A              36. A

7. C                        17. D                  27. A              37. A

8. A                        18. D                  28. A              38. D

9. A                        19. A                  29. A              39. A

10. B                      20. A                  30. B              40. A

 

          

 

 

 

 

10đ

Rate this post
Đăng ký học trung cấp từ xa

    Trả lời

    Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

    .
    .