ĐÁP ÁN ĐỀ THI MẠCH ĐIỆN – ĐỀ SỐ 01

 

—–0o0—–

ĐỀ THI KẾT THÚC MÔN HỌC

Môn thi: Mạch điện

Thời gian làm bài : 90 phút, không kể thời gian phát đề

—–0o0—–

MÃ ĐỀ: 01

ĐÁP ÁN

1.C 2.D 3.C 4.C 5.B 6.B 7.A 8.C 9.B 10.B
11.D 12.B 13.A 14.C 15.C 16.D 17.A 18.D 19.B 20.D
21.C 22.D 23.C 24.A 25.A 26.B 27.C 28.D 29.B 30.B

 

Phần Tự luận (2,5  điểm)

 

Câu Nội dung Đim
a.

Tính giá trị điện trở tương đương của mạch.

Ta có:  R3; R2 mắc song song:

Screenshot 2024 04 03 160759

 Vậy điện trở tương đương của mạch là:

Rtđ  = R23 + R1 = 2 + 4 = 6

 

 

0,5

 

 

b.

Tính dòng điện các nhánh.

Screenshot 2024 04 03 160603

U12  = R23 .I1 = 2.2 = 4 V

Screenshot 2024 04 03 161644

 

0,25

 

 

 

0, 25

 

0, 25

c.

Tính công suất của toàn mạch.

P = E.I1 =  12.2 = 24 W       hoặc:

Screenshot 2024 04 03 161833

0, 5

 

 

 

d.

V sơ đ mc Ampe kế DC và Vôn kế DC vào mch đ đo dòng đin, đin áp ca các đin tr

mạch điện

 

0,75

 

 

Tng cộng

10

                                                    

 

TP.HCM, ngày …. tháng …. năm ………

TRƯỞNG KHOA/ BỘ MÔN

   (Ký và ghi rõ họ tên)                                       

 

GIÁO VIÊN SOẠN ĐÁP ÁN

( Ký và ghi rõ họ tên)

 

 

 

 

 

Nguyễn Đức Tiến Luyện

 

           

 

Rate this post
Đăng ký học trung cấp từ xa

    Trả lời

    Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

    error: Content is protected !!
    .
    .