ĐÁP ÁN ĐỀ THI ĐỊA LÝ 12 – ĐỀ 01

ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC MÔN HỌC 

MÔN: ĐỊA LÝ

MÃ ĐỀ 01

1 B 6 D 11 C 16 D 21 C 26 C 31 B 36 C
2 C 7 B 12 A 17 D 22 B 27 C 32 D 37 B
3 C 8 A 13 B 18 D 23 D 28 A 33 B 38 C
4 B 9 A 14 A 19 C 24 A 29 D 34 B 39 B
5 C 0 A 15 C 20 B 25 D 30 C 35 D 40 C

 

Rate this post
Đăng ký học trung cấp từ xa

    Trả lời

    Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

    error: Content is protected !!
    .
    .