Đáp án-Đề Thi giữa kì-THÔNG TIN HỌC

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ
MÔN:  THÔNG TIN HỌC 

Ngành: THƯ VIỆN                       Thời gian: 30 phút

(Trình độ trung cấp)

Hướng đẫn bổ sung :

·        Học viên tải mẫu giấy làm bài về theo mẫu được cung cấp

(Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm)

 

 

1. Thông tin là gì?

 1. Thông tin là các tài liệu để mọi người tìm hiểu
 2. Thông tin là các dạng tín hiệu như âm thanh, chữ số, chữ viết… nhằm mang lại một sự hiểu biết nào đó cho đối tượng nhận tin.
 3. Thông tin là sự thông báo, trao đổi, giải thích về một đối tượng cụ thể nào đó và được thể hiện thông qua các dạng tín hiệu như âm thanh, chữ số, chữ viết… nhằm mang lại một sự hiểu biết nào đó cho đối tượng nhận tin.

2.Tiếp nhận thông tin là gì?

 1. Là sự tập hợp thông tin từ nhiều nguồn về một nơi một cách chủ động hoặc bị động.
 2. Là sự tập hợp thông tin từ nhiều nguồn về một nơi một cách chủ động
 3. Là sự tập hợp thông tin từ nhiều nguồn về một nơi một cách bị động

 

3.Sau khi tiếp nhận thông tin, thì cần tiến hành làm gì?

 1. Chuyển thông tin cho người khác
 2. Phân loại thông tin
 3. Để đó và khi nào cần thì sử dụng

4.Hình thức truyền đạt thông tin bao gồm:

 1. Bằng văn bản
 2. Bằng lời nói
 3. Thông tin phi ngôn ngữ
 4. Tất cả đều đúng

5.Thông tin là cơ sở đề ra các quyết định quản trị

 1. Đúng
 2. Sai

6.Thông tin ở đây sẽ giúp cho các nhà quản trị giải quyết đúng đắn và có hiệu quả vấn đề sau:

 1. Nhận thức vấn đề cần phải ra quyết định.
 2. Xác định cơ hội, và các mối hiểm nguy trong kinh doanh.
 3. Lựa chọn các phương án.
 4. Tất cả đều đúng

 

7.Trong các lĩnh vực tổ chức, hoạch định, lãnh đạo, điều hành và kiểm soát, thông tin có vai trò cực kỳ quan trọng trên phương diện sau:

 1. Nhận thức vấn đề;
 2. Cung cấp dữ liệu;
 3. Xây dựng các phương án;
 4. Giải quyết vấn đề;
 5. Tất cả đều đúng

 

8.Để phòng ngừa rủi ro có hiệu quả thì thông tin có một ý nghĩa hết sức lớn lao trong lĩnh vực sau:

 1. Phân tích.
 2. Dự báo.
 3. Xây dựng phương án phòng ngừa rủi ro
 4. Tất cả đều đúng

 

9.Đối với doanh nghiệp, nhờ có thông tin mà các nhà quản lý có thể hiểu rõ nhu cầu của khách hàng

 1. Đúng
 2. Sai

 

 

10.Hiện nay, có các loại tài liệu phổ biến nhất đó là:

 1. Tài liệu giấy thông thường và tài liệu số.
 2. Tài liệu trên các bức tranh cổ
 3. Tài liệu trên các vật dụng thời xa xưa như: thạch cao, đất nung. 

11.Tài liệu bao gồm những gì?

 1. Văn bản; băng, đĩa ghi âm, ghi hình; tài liệu điện tử; bản thảo tác phẩm văn học, nghệ thuật; sổ công tác, nhật ký, hồi ký, bút tích, tài liệu viết tay; tranh vẽ hoặc in; ấn phẩm và vật mang tin khác.
 2. Băng, đĩa ghi âm, ghi hình; tài liệu điện tử; bản thảo tác phẩm văn học, nghệ thuật; sổ công tác, nhật ký, hồi ký, bút tích, tài liệu viết tay; tranh vẽ hoặc in; ấn phẩm và vật mang tin khác.
 3. Văn bản, dự án, bản vẽ thiết kế, bản đồ, công trình nghiên cứu, sổ sách, biểu thống kê; âm bản, dương bản phim, ảnh, vi phim; băng, đĩa ghi âm, ghi hình; tài liệu điện tử; bản thảo tác phẩm văn học, nghệ thuật; sổ công tác, nhật ký, hồi ký, bút tích, tài liệu viết tay; tranh vẽ hoặc in; ấn phẩm và vật mang tin khác.

12.Thông tin của tài liệu không bổ trợ được cho các hoạt động hiện hành trong xã hội như: chính trị, quân sự, kinh tế, văn hoá, giáo dục, khoa học, kỹ thuật.

 1. Đúng
 2. Sai

13Giá trị lịch sử của tài liệu là khả năng đáp ứng yêu cầu sử dụng thông tin tài liệu cho việc nghiên cứu quá khứ, nghiên cứu lịch sử.

 1. Đúng
 2. Sai

14.Hiện nay, chúng ta chia giá trị tài liệu ra làm hai nhóm chính. Bao gồm:

 1. Giá trị hiện hành và giá trị lịch sử.
 2. Giá trị hiện hành và giá trị tương lai.
 3. Giá trị thực tiễn và giá trị tương lai
 4. Tất cả đều sai

15.Thu thập thông tin là quá trình tập hợp thông tin theo những tiêu chí cụ thể nhằm làm rõ những vấn đề, nội dung liên quan đến lĩnh vực nhất định.

 1. Đúng
 2. Sai

16.Thu thập thông tin chỉ có thể tìm kiếm duy nhất từ nguồn, kênh thông tin có liên quan đến sự việc

 1. Đúng
 2. Sai

17.Xử lý thông tin là hoạt động phân tích, phân loại thông tin theo các nguyên tắc và phương pháp nhất định, trên cơ sở đó đưa ra các biện pháp giải quyết công việc.

 1. Đúng
 2. Sai

18.Việc xử lý thông tin không có khả năng tạo ra những thông tin mới

 1. Đúng
 2. Sai

19.Việc xác định nhu cầu bảo đảm thông tin cần dựa trên các nguyên tắc cơ

 1. Nguyên tắc liên hệ ngược:
 2. Nguyên tắc đa dạng tương xứng
 3. Nguyên tắc phân cấp bảo đảm thông tin:
 4. Tất cả đều đúng

20.Thông tin từ sách, tạp chí có tính chuyên sâu nhưng có thể có hạn chế về tính cập nhật.

 1. Đúng
 2. Sai

21.Thông tin từ các phương tiện thông tin đại chúng có tính cập nhật, đa dạng và luôn được kiểm chứng

 1. Đúng
 2. Sai

22.Để bảo đảm tính chính xác của thông tin thu thập từ sách, báo, tạp chí và các phương tiện thông tin đại chúng khi thu thập người viết có thể căn cứ vào điều kiện sau:

 1. Ấn phẩm đó được nhà nước thừa nhận, cho phép sử dụng, khai thác.
 2. Nội dung các quan điểm chứa đựng trong tài liệu tham khảo phải phù hợp với chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Nhà nước;
 3. Thông tin có cập nhật với thực tiễn, mức độ lạc hậu của thông tin
 4. Tất cả đều đúng

23.Quan sát để thu thập thông tin khác với quan sát thông thường ở chỗ hoạt động quan sát này có tính mục đích, được ghi lại, có kiểm tra tính ổn định và tính hiệu lực của kết quả thu nhận được.

 1. Đúng
 2. Sai

24.Cách quan sát để đạt hiệu quả cao

 1. Quan sát để tìm ra ý nghĩa
 2. Quan sát phải có suy luận, phán đoán
 3. Tất cả đều đúng
 4. Tất cả đều sai

25.Khi quan sát chỉ cần sử dụng đôi mắt để nhận biết các đặc điểm, tính chất rất đa dạng của các sự vật, hiện tượng.

 1. Đúng
 2. Sai

26.Phỏng vấn là cuộc gặp gỡ, trao đổi, hỏi chuyện giữa nhà báo với một hoặc một nhóm đối tượng nhằm thu thập, khai thác thông tin

 1. Đúng
 2. Sai

27.Thảo luận nhóm là việc tập trung gồm từ 6-12 người tập hợp lại với nhau để trình bày những quan điểm của họ về một bộ câu hỏi đặc biệt trong môi trường nhóm.

 1. Đúng
 2. Sai

28.Thu thập thông tin bằng bảng hỏi định lượng là phương pháp thông tin dùng một hệ thống câu hỏi được chuẩn bị sẵn trên giấy và hỏi ngẫu nhiên

 1. Đúng
 2. Sai

29.Bảng hỏi chưa chuẩn hóa là bảng hỏi dùng nhiều câu hỏi tự do, không chặt chẽ về mặt thời gian, về nội dung trả lời, về trình tự câu hỏi, trình tự các ý trả lời trong từng câu hỏi.

 1. Đúng
 2. Sai

30.Đối với hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước, để khai thác thông tin từ cấp trên, cấp dưới và các nguồn khác cần phải nắm vững phương pháp thu thập thông tin sau:

 1. Tiếp nhận và quản lý các văn bản đến, đi một cách khoa học như văn bản
 2. từ cấp trên gửi xuống, cấp dưới gửi lên, công dân gửi đến hàng ngày… cần phải được cập nhật vào sổ theo dõi đầy đủ và sắp xếp theo một thứ tự nhất định để dễ tra cứu;
 3. Lập hồ sơ công việc một cách đầy đủ và khoa học;
 4. Chọn lọc đặt mua báo, tạp chí có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức;
 5. Tất cả đều đúng

 

 


Note: Học viên nhớ dò đúng mã đề để không bị sai lệch kết quả, trong quá trình làm đề có gì không hiểu hay thắc mắc các bạn vui lòng liên hệ : phongdaotaoilearning@gmail.com

Chúc các bạn hoàn thành tốt môn học.

Trân Trọng,

Rate this post
Đăng ký học trung cấp từ xa

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

  error: Content is protected !!
  .
  .