ĐÁP ÁN ĐỀ THI HÓA HỌC 12 – ĐỀ 01

ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC MÔN HỌC

MÔN: HÓA HỌC

MÃ ĐỀ 01

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
C C B A D A C C C D D C D B A A B C C C
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
A C B D B C D D C A B A B D A A A B D A
Rate this post
Đăng ký học trung cấp từ xa

    Trả lời

    Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

    error: Content is protected !!
    .
    .