Đáp án-Đề môn Tâm Lý Học Đại Cương

 

Câu hỏi 1. Hãy trình bày khí chất kiểu điềm tĩnh? (4điểm)

KIỂU ĐIỀM TĨNH

Mạnh – Cân bằng – Không linh hoạt

– Họ là những người có tư duy sâu sắc, chắc chắn, tính toán kỹ lưỡng, đa mưu, ít mạo hiểm

– Khi gặp khó khăn họ luôn bình tĩnh, vững vàng để tìm cách vượt qua. Luôn thủy chung với bạn bè. (2điểm)

– Họ ít thay đổi thói quen, khó thích nghi với cái mới và có khi còn bảo thủ

– Thích hợp với công việc cần sự thận trọng, chín chắn, có tính chất ổn định, bảo mật

– Nên chủ động trong giao tiếp vì họ ít cởi mở và quan tâm đến ý kiến của họ

– Cần có chứng cứ đầy đủ, lập luận chắc chắn  mới thuyết phục  được họ (2điểm)

Câu hỏi 2. Hãy trình các yêu tố ảnh hưởng đến sự hình thành và phát triển nhân cách?  (6điểm)

 1. Bẩm sinh di truyền

Là toàn bộ những đặc điểm giải phẫu sinh lý của cơ thể (đặc biệt là hệ thần kinh, não bộ, giác quan) có ngay từ khi được sinh ra hoặc được truyền lại từ thế hệ truớc.

Vai trò:

 • tiền đề vật chất, là cơ sở sinh lý của sự hình thành và phát triển NC
 • Không quyết định nhưng tạo điều kiện thuận lợi hoặc khó khăn cho quá trình phát triển
 • Trong trường hợp đặc biệt, BSDT có thể ảnh hưởng cả đến mức độ và đỉnh cao của những thành tựu của con người trong 1 lĩnh vực nào đó. (2điểm)
 1. Môi truờng:

Gồm MT tự nhiên và MT xã hội

 • Môi trường tự nhiên: điều kiện địa lý, khí hậu, đất đai, . . .
 • Môi trường xã hội: kinh tế, chính trị, văn hóa giáo dục, gia đình. MTXH ảnh hưởng đến nhân cách rất quan trọng, theo 2 con đường: tự phát và tự giác (1điểm)
 1. Giáo dục:
 • Là 1 hiện tượng xã hội, là quá trình tác động có mục đích, có kế hoạch, ảnh huởng tự giác, chủ động đến con nguời đến sự hình thành và phát triển nhân cách.
 • Giáo dục (nghĩa rộng và hẹp) (1điểm)

Vai trò GD:

 • Vạch ra phương huớng, định hướng (chủ đạo) cho sự hình thành và phát triển nhân cách
 • Giúp con nguời lĩnh hội và tiếp thu nền văn hóa xã hội – lịch sử để tạo nên nhân cách của mình
 • Phát huy tối đa mặt mạnh của các yếu tố khác ảnh huởng đến sự hình thành nhân cách và bù đắp những thiếu hụt, những hạn chế do các yếu tố môi trường sinh ra.
 • Uốn nắn những sai lệch về một mặt nào đó so với các chuẩn mực làm cho nó phát triển theo huớng mong muốn của xã hội
 • Cần kết hợp giáo dục với tự giáo dục, tự rèn luyện và tự hòan thiện nhân cách ở mỗi cá nhân (1điểm)
 1. Hoạt động:
 • Là phương thức tồn tại của con nguời
 • Tính tích cực hoạt động của cá nhân mới là yếu tố quyết định trực tiếp sự hình thành và phát triển nhân cách
 • “Con nguời là sản phẩm của chính bản thân mình” Các nhà TLH Macxit
 • Mỗi lứa tuổi và mỗi thời kỳ phát triển sẽ có 1 hoạt động giữ vai trò chủ đạo:

+ Tuổi mẫu giáo: hoạt động vui chơi

+ Tuổi nhi đồng: hoạt động học tập

+ Tuổi truởng thành: hoạt động lao động (1điểm)

Rate this post
Đăng ký học trung cấp từ xa

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

  .
  .