TC018-ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN-ĐỌC VÀ VIẾT TÊN THUỐC

ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN

MÔN: ĐỌC VÀ VIẾT TÊN THUỐC

Câu 1: *Nguyên âm o đọc như ô trong tiếng Việt.

Ví dụ:

Novocainum/ nô- vô -ca -i -num/: Novocain.

Codeinum/ cô -đê -i -num/: Codein.

Iodum/ I – ô – đum/:  Iod.

Nguyên âm y đọc như i hoặc uy trong tiếng Việt.

Ví dụ:

Amylum/ a -muy- lum/: Tinh bột.

Pyridoxinum/ pi -ri- đô -xi -num/ : Pyridoxin, vitamin B6.

Streptomycinum/ s(ờ)t(ờ)rep -tô -mi xi -num/: Streptomycin.

 

Câu 2: Hãy viết theo cách phát âm của người Việt Nam các tên nguyên tố hóa học được viết theo thuật ngữ quốc tế Latin sau?

Tên Latin Tên Việt nam
Aluminium
Argentum
Iodum
Kalium
Magnesium

 

 

Tên Latin Tên Việt nam
Aluminium nhôm
Argentum Bạc
Iodum Iod
Kalium Kali
Magnesium Magnesi (đọc là ma nhê)

 

 

Câu 3 : Dùng tên thường gọi của Việt Nam thay cho tên Latin các dạng thuốc sau.

 

Tên Latin Tên Việt nam
               Capsula
               Solution
               Injectio
              Tabella

 

Tên Latin Tên Việt nam
               Capsula Viên nang
               Solution Dung dịch thuốc
               Injectio Thuốc tiêm
              Tabella Viên nén

 

 

Rate this post
Đăng ký học trung cấp từ xa

    Trả lời

    Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

    error: Content is protected !!
    .
    .