ĐỀ THI THỰC HÀNH-Ngành Giáo dục Tiểu học-Đề 2

ĐỀ THI TỐT NGHIỆP

                                      MÔN:  THỰC HÀNH NGHỀ NGHIỆP

Ngành: Giáo dục Tiểu học                                                             Thời gian: 75 phút

Hướng đẫn bổ sung :

·      Học viên tải mẫu giấy làm bài về theo mẫu được cung cấp

(Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm)

 1. TỰ LUẬN – 10 ĐIỄM

Câu 1: (3 điểm) Thế nào là câu? Cách nhận biết về câu, phân loại câu.Viết một câu ghép sử dụng quan hệ tương phản.

Câu 2. (2 điểm) Trình bày các nguyên nhân chính dẫn đến việc học sinh mắc lỗi chính tả, mỗi nguyên nhân cho ví dụ.

Câu 3. (5 điểm) Anh, chị soạn 1 giáo án môn Khoa học do anh, chị tự chọn trong chương trình giáo dục Tiểu học hiện hành.

 

 

—————HẾT——————–

(Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm)

        DUYỆT ĐỀ                                      GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

(Ký và ghi rõ họ tên)                                       (Ký và ghi rõ họ tên)

                                                                                           LÊ QUANG TÚ

Rate this post
Đăng ký học trung cấp từ xa

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

  error: Content is protected !!
  .
  .