ĐỀ THI LÝ THUYẾT TỔNG HỢP-Ngành Giáo dục Tiểu học-Đề 2

ĐỀ THI TỐT NGHIỆP

                                      MÔN:  LÝ THUYẾT TỔNG HỢP

Ngành:  Giáo dục Tiểu học                                                            Thời gian: 75 phút

Hướng đẫn bổ sung :

·      Học viên tải mẫu giấy làm bài về theo mẫu được cung cấp

(Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm)

 1. TỰ LUẬN– 10 ĐIỄM

Câu 1. (2,5 điểm) Anh, chị hãy trình bày các yếu tố của quá trình giáo dục.

Câu 2. (2,5 điểm) Anh, chị hãy trình bày mục đích đánh giá học sinh Tiểu học.

Câu 3. (2,5 điểm) Anh, chị hãy trình bày tầm quan trọng của giáo dục đạo đức đối với sự phát triển nhân cách của trẻ em.

Câu 4: (2,5 điểm) Hãy trình bày vai trò của Truyện và kể chuyện trong đời sống trẻ em.

.

 

 

—————HẾT——————–

(Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm)

        DUYỆT ĐỀ                                      GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

(Ký và ghi rõ họ tên)                                       (Ký và ghi rõ họ tên)

LÊ QUANG TÚ

Rate this post
Đăng ký học trung cấp từ xa

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

  error: Content is protected !!
  .
  .