ĐỀ THI LÝ THUYẾT-Ngành trồng trọt và bảo vệ thực vật-Đề 2

ĐỀ THI TỐT NGHIỆP

                                                        MÔN: Lý thuyết tổng hợp

                                                                      Ngành: Trồng trọt và bảo vệ thực vật                                                       

                                                       Thời gian làm bài : 75 phút

 

Họ tên thí sinh:……………………………….…………………………………….……..

Ngày sinh:…………………………..Nơi sinh:………………………….……….……….

Khóa học…………………………………………………………………………..………

 

ĐỀ THI SỐ: 02

 

– Đề thi gồm 40 câu

– Thí sinh lựa chọn phương án đúng nhất  theo nội dung câu hỏi

– Mỗi đáp án đúng: 0,25 điểm

 

 

Câu 1: Cây ăn quả được trồng tại Việt Nam cách đây:

 1. Hơn 2000 năm trước
 2. từ năm 1945
 3. từ năm 1975
 4. ý kiến khác

Câu 2: Kết cấu vườn ươm cây ăn quả gồm mấy khu chính?

 1. 2
 2. 3
 3. 4
 4. 5

Câu 3: Tiêu chuẩn rau an toàn là

 1. Cây rau không bị héo, dư lượng bảo vệ thuốc thực vật theo quy định quốc tế
 2. Dư lượng NO3 theo quy định của FAO
 3. Hàm lượng kim loại nặng theo quy định quốc tế
 4. Hạn chế tối đa VSV gây hại cho người và gia súc
 5. Tất cả các ý trên

Câu 4: Đối với cây ngô, phân kaly bón lần cuối ở giai đoạn nào?

 1. Khi ngô có 3 – 5 lá   Khi ngô có 15 lá
 2. Khi ngô có 7 – 9 lá
 3. Khi ngô có 15  lá
 4. Khi ngô ra hoa

Câu 5: Trong các yếu tố cấu thành năng suất sau đây, yếu tố nào chịu ảnh hưởng lớn nhất của điều kiện khí hậu?

 1. Số bắp/ cây
 2. Số hàng/ bắp
 3. Số hạt/hàng
 4. Khối lượng 1000 hạt

Câu 6: Trong sản xuất rau yếu tố nào là yếu tố hạn chế lớn nhất ảnh hưởng tới sự sinh trưởng của cây rau trong các yếu tố sau?

 1. Nhiệt độ
 2. Ánh sáng
 3. Nước
 4. Dinh dưỡng

Câu 7: Trong sản xuất rau yếu tố nào là yếu tố hạn chế lớn nhất ảnh hưởng tới năng suất, chất lượng của cây rau trong các yếu tố sau?

 1. Ánh sáng
 2. Nước
 3. Nhiệt độ
 4. Dinh dưỡng

Câu 8: Cây khoai tây có nguồn gốc từ đâu?

 1. Nam mỹ có khí hậu nóng ẩm
 2. Nam mỹ trên những miền núi mát mẻ
 3. Trung Mỹ có khí hậu nhiệt đới, mưa nhiều
 4. Bắc Mỹ ccó khí hậu mát mẻ

Câu 9: Cây rau họ bầu bí cần loại dinh dưỡng như thế nào trong các ý sau?

 1. Nhiều nhất là Kali rồi đến đạm, cuối cùng là lân
 2. Nhiều nhất là Đạm rồi đến Kali, cuối cùng là lân
 3. Nhiều nhất là Lân rồi đến đạm, cuối cùng là Kali

Câu 10: Cây rau họ bầu bí có đặc điểm như thế nào trong các đặc điểm sau?

 1. Cần ánh sáng ngắn tuy nhiên phản ứng không chặt chẽ
 2. Yêu cầu cường độ ánh sáng mạnh
 3. Ánh sáng ngắn có lợi cho sự phân hóa hoa
 4. a&b
 5. e.b&c
 6. a,b,c

Câu 11: Rau họ bầu bí thích hợp nhất với loại đất như thế nào?

 1. Với tất cả cỏc loại đất

 

 

 1. Đất thịt nặng đến đất sét, giàu dinh dưỡng
 2. Đất thịt trung bình đến cát pha, trung tính giàu dinh dưỡng
 3. Đất thịt nhẹ, pha cát, nghèo mùn

Câu 12 : Thời kỳ khi cây đậu ra hoa cần có biện pháp chăm sóc như thế nào ?

 1. Vun xới, tưới thúc và giữ ẩm
 2. Vun xới sau mỗi lần thu hoạch quả
 3. Tưới thúc và giữ ẩm sau mỗi lần thu quả
 4. Thường xuyên phun thuốc phòng trừ sâu bệnh hại

Câu 13: Cây họ đậu cần nhiều nước nhất là giai đoạn nào trong các giai đoạn sau?

 1. Cây con
 2. Cây ra hoa
 3. Cây có quả non
 4. a và b
 5. a,b và c

Câu 14 : Đặc điểm chính của hệ rễ cây họ đậu là ?

 1. Rễ chùm, có sự cộng sinh với vi khuẩn cố định đạm
 2. Rễ cọc, có sự cộng sinh với vi khuẩn cố định đạm
 3. Rễ chùm, có sự cộng sinh với nấm tạo đạm
 4. Rễ cọc, có sự cộng sinh với nấm tạo đạm

Câu 15 : Thời kỳ nào được coi là quan trọng nhất trong đời sống của cây đậu rau ?

 1. Thời kỳ nảy mầm
 2. Thời kỳ ra hoa
 3. Thời kỳ kết quả
 4. cả 3 ý a,b,c

Câu 16: Cây bắp cải để ra hoa và kết quả được cần có yếu tố nào?

 1. Nhiệt độ thấp, biên độ nhiệt chênh lệch cao
 2. Độ dài chiếu sáng với anh sáng ngày dài
 3. Độ dài chiếu sáng với ánh sáng ngày ngắn
 4. Cường độ chiếu sáng

Câu 17: Nhiệt độ thích hợp nhất cho cây bắp cải cuốn bắp là?

 1. 15- 170C
 2. 17-180C
 3. 25-280C
 4. <250C

Câu 18 : Cây họ đậu có phản ứng như thế nào với ánh sáng ?

 1. Là cây yêu cầu ánh sáng ngắn, cần ánh sáng ngắn để ra hoa và kết quả
 2. Là cây yêu cầu ánh sáng dài, cần ánh sáng dài để ra hoa và kết quả
 3. Là cây yêu cầu ánh sáng ngắn, nhưng phản ứng yếu nên có thể ra hoa và kết quả quanh năm
 4. Là cây phản ứng trung tính với ánh sáng nên ra hoa, kết quả quanh năm.

Câu 19: Hiện tượng thiếu đạm của cây rau được thể hiện như thế nào?

 1. Cây rau sinh trưởng kém, thấp bé cũi cọc, ra hoa kết quả sớm
 2. Cây rau sinh trưởng còi cọc, lá nhỏ, làm chậm quá trình ra hoa, quả
 3. Kéo dài thời gian sinh trưởng, thân lá non mềm, giảm độ giãn và hương vị

Câu 20: Rễ Cây giống su hào trước khi đem ra trồng cần?

 1. Cắt bớt rễ cho cây ra rễ mới
 2. Cắt bớt rễ nếu rễ cây giống dài cho cây ra rễ mới
 3. Không cần cắt, đem trồng luôn

Câu 21: Bệnh héo xanh vi khuẩn hại chính cây trồng nào?

 1. cây lúa
 2. cây cà chua
 3. cây nhãn
 4. cây hồng

Câu 22: Cây bắp cải để ra hoa và kết quả được cần có yếu tố nào?

 1. Nhiệt độ thấp, biên độ nhiệt chênh lệch cao
 2. Độ dài chiếu sáng với anh sáng ngày dài
 3. Độ dài chiếu sáng với ánh sáng ngày ngắn
 4. Cường độ chiếu sáng

Câu 23: Khi cây con được mấy lá thật thì tiến hành ra ngôi cây con?

 1. 2-3
 2. 3-4
 3. 4-5
 4. 5-6

Câu 24: “IPM” là định nghĩa để chỉ những biện pháp phòng trừ dịch hại nào?

 1. Biện pháp canh tác
 2. Biện pháp hoá học
 3. Biện pháp sinh học
 4. Biện pháp lý học
 5. Biện pháp kiểm dịch thực vật
 6. Tất cả các biện pháp

Câu 25: Cây rau yêu cầu có độ pH như thế nào?

 1. Đất chua hoặc trung tính, pH < 6
 2. Trên đất chua, kiềm, pH >6,8, pH < 6
 3. Đất hơi kiềm hoặc trung tính, pH 6-6,8

Câu 26: Các giống lúaa sử dụng trong sản xuất của Việt Nam thuộc dạng hình nào?

 1. Indica
 2. Japonica
 3. Javanica

Câu 27: Trong sản xuất rau yếu tố nào là yếu tố hạn chế lớn nhất ảnh hưởng tới sự sinh trưởng của cây rau trong các yếu tố sau?

 1. Nhiệt độ
 2. ánh sáng
 3. Nước
 4. Dinh dưỡng

Câu 28: Giống ngô có chiều cao đúng bắp cao cú ưu điểm gì?

 1. Tăng khả năng chống đổ
 2. Tăng khả năng thụ phấn
 3. Tăng khả năng tích lũy vật chất khô

Câu 29 : Đặc điểm chính của hệ rễ cây họ đậu là ?

 1. Rễ chùm, có sự cộng sinh với vi khuẩn cố định đạm
 2. Rễ cọc, có sự cộng sinh với vi khuẩn cố định đạm
 3. Rễ chùm, có sự cộng sinh với nấm tạo đạm
 4. Rễ cọc, có sự cộng sinh với nấm tạo đạm

Câu 30: Rễ chân kiềng ở ngô được hình thành ở giai đoạn nào?

 1. Khi có 3 lá
 2. Khi có 7 lá
 3. Khi có 10 lá
 4. Khi có 18 lá

Câu 31: Trong sản xuất rau yếu tố nào là yếu tố hạn chế lớn nhất ảnh hưởng tới năng suất, chất lượng của cây rau trong các yếu tố sau?

 1. ánh sáng
 2. Nước
 3. Nhiệt độ
 4. Dinh dưỡng

Câu 32: Ở giai đoạn mọc đến 5 lá chiều cao của thân ngô bằng bao nhiêu?

 1. 0 cm
 2. 5 cm
 3. 10 cm
 4. 15 cm

Câu 33: Nhiệt độ thích hợp nhất cho cây bắp cải cuốn bắp là?

 1. 15 – 170C
 2. 17 – 180C
 3. 25 – 280C
 4. < 250C

Câu 34: Cây ngô sợ úng nhất ở thời kỳ nào trong quá trình sinh trưởng?

 1. Thời kỳ chín
 2. Thời kỳ ra hoa
 3. Thời kỳ có 5-7 lá
 4. Thời kỳ mọc đến 5 lá

Câu 35: Thiếu nước ở thời kỳ nào sẽ ảnh hưởng lớn nhất đến năng suất ngô?

 1. Thời kỳ mọc đến 8 lá
 2. Thời kỳ 8 lá đến trước trỗ 15 ngày
 3. Thời kỳ trước trỗ 15 ngày đến sau trỗ 15 ngày
 4. Thời kỳ sau trỗ 15 ngày đến chín

Câu 36: Tác hại của cỏ dại với cây trồng là?

 1. Cạnh tranh ánh sáng
 2. Cạnh tranh nước
 3. Môi giới truyền bệnh
 4. Cả 3 ý trên

Câu 37: Biện pháp phòng trừ sâu bệnh gồm:

 1. luân canh
 2. Cơ giới
 3. hoá học
 4. cả 3 ý trên

Câu 38: Phân loại thuốc bảo vệ thực vật theo cách xâm nhập vào cơ thể gồm:

 1. vị độc
 2. tiếp xúc
 3. nội hấp
 4. cả 3 ý trên

Câu 39: Thuốc trừ sâu bệnh dạng bột được ký hiệu như thế nào?

 1. EC
 2. BR
 3. D
 4. SC

Câu 40: Có mấy quy tắc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật?

 1. 2
 2. 3
 3. 4
 4. 5

 

                     ———————————————————–

Lưu ý:   – Học sinh không được sử dụng tài liệu

            – Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rate this post
Đăng ký học trung cấp từ xa

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

  error: Content is protected !!
  .
  .