ĐỀ THI LÝ THUYẾT-Ngành Thú y-Đề 2

                   ĐỀ THI TỐT NGHIỆP

                                                                         MÔN: Lý thuyết tổng hợp

                                                                            Ngành: Thú Y

                                                       Thời gian làm bài : 75 phút

Họ tên thí sinh:……………………………….…………………………………….……..

Ngày sinh:…………………………..Nơi sinh:………………………….……….……….

Khóa học…………………………………………………………………………..………

 

ĐỀ THI SỐ: 02

 

Câu 1 (5 điểm):  Trình bày vai trò của nước trong cơ thể và các yếu tố ảnh hưởng tới nhu cầu nước của vật nuôi.

 

          Câu 2 (5 điểm): Trình bày nguyên nhân và phòng, trị bệnh tụ huyết trùng ở trâu bò.

—————————————

– Thí sinh không được sử dụng tài liệu.

   – Giám thị không được giải thích gì thêm.

 

Rate this post
Đăng ký học trung cấp từ xa

    Trả lời

    Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

    error: Content is protected !!
    .
    .