ĐỀ THI LÝ THUYẾT-Môn Quản lý hành chính nhà nước

TRƯỜNG TRUNG CẤP TỔNG HỢP HÀ NỘI                          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                              PHÒNG ĐÀO TẠO                                                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN

Môn: QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC

Thời gian: 60 phút ( không kể thời gian phát đề)

 

 

Câu 1: Trình bày nghĩa vụ của cán bộ công chức.

 

 

Câu 2: Liệt kê quan điểm chỉ đạo, phát triển GD trong chiến lược giáo dục 2009-2020. Phân tích 1 quan điểm chỉ đạo, phát triển GD mà anh chị thấy quan trọng nhất?

Rate this post
Đăng ký học trung cấp từ xa

    Trả lời

    Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

    error: Content is protected !!
    .
    .