ĐỀ THI LÝ THUYẾT-Môn Âm nhạc

PHÒNG ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập –Tự do – Hạnh phúc

 

ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN

Môn: ÂM NHẠC

Thời gian: 60 phút (không kể thời gian phát đề)

Câu 1: Độ dài là giá trị thời gian của âm thanh. Về mặt vật lý, độ dài đo thời gian phát ra giao động của nguồn âm thanh quyết định. Trong âm nhạc, độ dài của âm thanh được quy định bằng các nốt nhạc với những hình dạngkhác nhau.

Câu 2:

Soạn giáo án thực hành dạy bài hát theo chủ đề: “thực vật”

Đề tài: Dạy hát “Quả”

TCAN: “Nhún theo điệu nhạc”

Độ tuổi: 24 – 36 tháng

Thời gian: 12 –15 phút

Rate this post
Đăng ký học trung cấp từ xa

    Trả lời

    Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

    error: Content is protected !!
    .
    .