Đáp án-Đề KT 15 P môn Nhập môn CTXH

ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT

Ngành: Công tác xã hội     –      Trình độ trung cấp        

Môn: Nhập môn Công tác xã hội    

Hình thức kiểm tra: Tự luận

 

 

Đề bài:

Hãy trình bày nhiệm vụ và đối tượng của công tác xã hội (10 điểm).

 

ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT

          Trình độ trung cấp    –     Môn: Nhập môn Công tác xã hội    

Hình thức thi: Tự luận

 

 1. Đáp án, thang điểm
Nội dung cần trả lời Điểm
Nhiệm vụ của Công tác xã hội:

Nâng cao năng lực, thúc đẩy khả năng tự giải quyết vấn đề của cá nhân, gia đình và cộng đồng.

Nối kết con người với hệ thống nguồn lực, dịch vụ và những cơ hội trong xã hội.

Thúc đẩy sự hoạt động có hiệu quả và tính nhân văn của các hệ thống cung cấp nguồn lực và dịch vụ xã hội.

Phát triển và cải thiện chính sách xã hội .

Đối tượng trợ giúp của công tác xã hội:

Đối tượng trợ giúp của công tác xã hội là cá nhân, gia đình, nhóm người hay cộng đồng đang trong hoàn cảnh có vấn đề.

Một số nhóm đối tượng yếu thế thường được công tác xã hội chú trọng trợ giúp: Phụ nữ, Trẻ em, Người già, Cha mẹ đơn thân, Người thất nghiệp, Các nạn nhân của bạo lực gia đình …

Trong đó: Cộng đồng nghèo khó thường là đối tượng tác động đầu tiên trong công tác xã hội với cộng đồng. Những cộng đồng có nhiều vấn đề xã hội như nghèo đói, trình độ dân trí thấp, môi trường vệ sinh không đảm bảo… thường cần tới các chương trình dịch vụ xã hội trong công tác xã hội.

Tổng: 10

 

 

Tìm hiểu thêm: xét tuyển trung cấp công tác xã hội, trung cấp công tác xã hội, Ngành trung cấp công tác xã hội, thông tin tuyển sinh trung cấp công tác xã hội,

Rate this post
Đăng ký học trung cấp từ xa

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

  error: Content is protected !!
  .
  .