Đáp án- ĐỀ KT 15 P – CTXH với người nghèo

 

ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT

          Trình độ trung cấp    –     Môn: Công tác xã hội với người nghèo

Hình thức thi: Tự luận

 

 1. Đáp án, thang điểm
Nội dung cần trả lời Điểm
ỞViệt Nam, vấn đề đói nghèo được quan tâm và đặc biệt chú ý từ sau năm 1990 khi sự phân hóa giàu nghèo ngày càng trở nên rõ rệt. Việt Nam mới thoát ra khỏi danh sách những nước nghèo, tuy nhiên, thu nhập bình quân đầu người vẫn thấp hơn so với nhiều nước trong khu vực và trên thế giới. Qua nhiều cuộc khảo sát, nghiên cứu, khái niệm nghèo đói được công nhận phổ biến là:

+Nghèo là tình trạng một bộ phận dân cư chỉ có khả năng thỏa mãn một phần các nhu cầu cơ bản của con người và có mức sống ngang bằng với mức sống tối thiểu của cộng đồng xét trên mọi phương diện.

 

+Đói là tình trạng một bộ phận dân cư nghèo có mức sống dưới mức tối thiểu, không đảm bảo nhu cầu vật chất để duy trì cuộc sống.

 

Tùy thuộc vào tính chất của từng cuộc điều tra, nghiên cứu, khái niệm nghèo được sử dụng nhấn mạnh tới khía cạnh lương thực, thực phẩm hay phi lương thực, thực phẩm hoặc cả hai. Ví dụ, quan niệm về nghèo thường được nhắc tới nhất là nghèo lương thực, nghĩa là, một hộ gia đình được coi là nghèo lương thực khi chi tiêu của họ thấp đến nỗi dù họ có chi tiêu tất cả tiền cho lương thực thì cũng không đủ 2.100 kalo/người/ngày.

 

Với sự phát triển của kinh tế và con người, trong các cuộc điều tra khảo sát về vấn đề nghèo, các cơ quan, tổ chức chính phủ cũng đã đề cập tới khái niệm nghèo theo bình diện nghèo đa chiều nghĩa là không đơn thuần về lương thực, thực phẩm hay vật chất nữa.

 

Ví dụ, quan niệm về nghèo trẻ em trong điều tra mức sống dân cư 2010 của Tổng cục thống kê: Trẻ em nghèo được xác định theo hai cách. Cách thứ nhất xác định trẻ em nghèo là những trẻ em sống trong những hộ gia đình nghèo – là những hộ giai đình có mức thu nhập hoặc chi tiêu thấp hơn mức sống tối thiểu hay dưới chuẩn nghèo. Cách này xác định trẻ em nghèo dưới góc độ kinh tế đơn thuần. Trẻ em nghèo được xác định theo cách này gọi là trẻ em nghèo tiền tệ (hoặc nghèo kinh tế, nghèo thu nhập, nghèo chi tiêu) hoặc trẻ em nghèo đơn chiều.

Tổng: 10

 

 

Tìm hiểu thêm: xét tuyển trung cấp công tác xã hội, trung cấp công tác xã hội, Ngành trung cấp công tác xã hội, thông tin tuyển sinh trung cấp công tác xã hội, học trung cấp chính quy, đại học từ xa


 

 

 

Rate this post
Đăng ký học trung cấp từ xa

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

  error: Content is protected !!
  .
  .