Đáp án-ĐỀ KT 15 P – CTXH với người khuyết tật

ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT

          Trình độ trung cấp    –     Môn: Công tác xã hội với người khuyết tật

Hình thức thi: Tự luận

  1. Đáp án, thang điểm
Nội dung cần trả lời Điểm
Vốn sinh kế là năng lực vật chất, phi vật chất mà con người có thể sử dụng để duy trì hay phát triển. Con người với 5 nguồn vốn sinh kế chủ yếu là vốn con người, vốn vật chất, vốn tài chính, vốn tự nhiên và vốn xã hội.

-Vốn con người bao gồm các đặc điểm về nhân khẩu xã hội (như quy mô, xu hướng biến động, đặc điểm giới tính, độ tuổi); chất lượng nguồn nhân lực (như trình độ văn hóa, chuyên môn kỹ thuật, tỷ lệ lao động qua đào tạo); đặc điểm về ngôn ngữ; tình trạng việc làm (nghề, ngành nghề làm việc…).

-Vốn vật chất bao gồm các đặc điểm hệ thống cơ sở hạ tầng (đường giao thông, thủy lợi, trường học, trạm xá, nhà văn hóa); hệ thống cung cấp nước sạch, nhà ở, thông tin…

-Vốn tài chính bao gồm các nguồn thu nhập, tiết kiệm; chi tiêu; các chương trình hỗ trợ của Chính phủ; tiếp cận tín dụng; tham gia Bảo hiểm xã hội.

-Vốn tự nhiên bao gồm đặc điểm nơi cư trú như địa hình, thổ nhưỡng, khí hậu, môi trường, quy mô và chất lượng đất sản xuất, đất lâm nghiệp (rừng)…

-Vốn xã hội bao gồm các mối quan hệ họ hàng, gia đình, láng giềng; văn hóa, phong tục tập quán; mức độ tham gia vào các tổ chức chính trị xã hội; tiếng nói trong xây dựng và thực hiện các chương trình, hoạt động của chính quyền và của cộng đồng…

Năm nguồn vốn sinh kế này chịu tác động của các yếu tố gây tổn thương (là rủi ro, thách thức) của NKT như không tìm được việc làm, thiếu/mất nguồn vốn sinh kế, không đào tạo hoặc thiếu kỹ năng, tay nghề, bị kỳ thị về khiếm khuyết cơ thể, bị loại trừ .

 
Tổng: 10
Rate this post
Đăng ký học trung cấp từ xa

    Trả lời

    Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

    .
    .