Đáp án-ĐỀ KIỂM TRA KẾT THÚC MÔN-90p

I.Trắc Nghiệm:

1.C 5.B 9.B 13.A 17.A
2.D 6.B 10.B 14.C 18.D
3.C 7.A 11.D 15.C 19.B
4.C 8.C 12.B 16.D 20.D
21.C 22.D 23. 24.A 25.A
26.B 27.C 28.A 29.D 30.A

II.Tự Luận:

da1

end2

Rate this post
Đăng ký học trung cấp từ xa

    Trả lời

    Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

    error: Content is protected !!
    .
    .