Đáp án-ĐỀ KIỂM TRA KẾT THÚC MÔN-90p-Truyền thông Giáo dục sức khỏe

ĐỀ KIỂM TRA KẾT THÚC MÔN:

TRUYỀN THÔNG GIÁO DỤC SỨC KHOẺ

 

Câu 1: nêu các bước quá trình tư vấn sức khỏe? Trình bày bước số 1 của quá trình tư vấn sức khỏe? (2,5 điểm)

Đáp án:

Có 5 bước của quá trình tư vấn sức khỏe

 • B1: tạo mối quan hệ với đối tượng
 • B2: xác định nhu cầu đối tượng
 • B3: giúp đối tượng cách xác định giải pháp
 • B4: giúp đối tượng lựa chọn và thực hiện giải pháp
 • B5: giúp đối tượng lập kế hoạch thực hiện

Bước 1: tạo mối quan hệ

 • Trang phục chỉnh tề
 • Chào hỏi thân mật
 • Quan tâm đến đối tượng về hoàn cảnh gia đình, cũng như bản thân họ
 • Ngôn ngữ không lời: ánh mắt, cử chỉ để tạo quan hệ thân thiết với đối tượng

 

Câu 2: Trình bày Những lưu ý trong quá trình TT- GDSK ? (2,5 điểm)?

Đáp án:

 • Đi đúng đường lối, đáp ứng mong muốn của nhân dân.
 • Tác động vào tình cảm trước lý trí sau.
 • Khoa học, hiện đại nhưng phải hết sức cụ thể dễ làm theo.
 • Giáo dục cá biệt là cơ sở của mọi tác động giáo dục đạt hiệu quả cao.
 • Tự giác, tích cực và chủ động sáng tạo là 3 yếu tố quyết định nhất.
 • Hiệu quả thực tế là thước đo quan trọng nhất

 

Câu 3: Trình bày Những nhiệm vụ trước khi thực hiện buổi TT- GDSK? (2,5 điểm)?

Đáp án:

 

1, Phải khảo sát tr­ước

2, Thống nhất với cơ sở

3, Xác định “vấn đề” cần TT-  GDSK

4, Xác định mục tiêu cần đạt đ­ược

5, Xác định đối t­ượng

6, Lựa chọn ph­ương pháp, phư­ơng tiện

 

Câu 4: Trình bày Các tiêu chuẩn của một phương tiện trực quan tốt? (2,5 điểm)?

Đáp án:

 

 • Dễ nhìn.
 • Dễ hiểu.
 • Chủ đề rõ ràng và tập trung.
 • Đơn giản.
 • Trình bày hài hoà.
 • Hấp dẫn và hứng thú.
 • Phù hợp với đối tượng và địa phương

 

Rate this post
Đăng ký học trung cấp từ xa

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

  error: Content is protected !!
  .
  .