Đáp án-ĐỀ KIỂM TRA GIỮA MÔN-30p-Truyền thông Giáo dục sức khỏe

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ MÔN:

TRUYỀN THÔNG GIÁO DỤC SỨC KHOẺ

 

Câu 1: Trình bày mục đích của Truyền thông giáo dục sức khoẻ? (3 điểm)

Đáp án:

 

– Giúp đối tượng tự tạo ra, bảo vệ và nâng cao sức khoẻ của cá nhân, tập thể và cộng đồng

– Đối tượng tự chịu trách nhiệm, quyết định những hành vi bảo vệ sức khoẻ

– Đối tượng tự giác chấp nhận và duy trì lối sống lành mạnh, từ bỏ những hành vi có hại

– Đối tượng biết sử dụng và hướng dẫn mọi người sử dụng các dịch vụ y tế để giải quyết vấn đề sức khoẻ

 

Câu 2: Trình bày mục đích của Tư vấn sức khoẻ ? (4 điểm)?

Đáp án:

TVSK cần đạt được ít nhất một trong các mục đích sau:

– Hỗ trợ đối tượng về mặt tâm lý, nâng cao kiến thức về sức khỏe từ đó thay đổi hành vi sức khỏe

– Hỗ trợ cho đối tượng để họ giảm bớt sự mặc cảm về bệnh tật hoặc khó khăn trong cuộc sống…giúp ổn định về tinh thần, quyết tâm để vượt qua

– Hỗ trợ cộng đồng ngăn chặn các tác hại và phòng tránh vấn đề không có lợi cho sức khỏe cộng đồng

– Giúp đối tượng đưa ra những giải pháp, hướng đi đúng để họ giải quyết những vấn đề ảnh hưỏng tới sức khỏe, chống lại sốc về tâm lý

 

Câu 3: Trình bày Yêu cầu bài viết khi sử dụng trên đài phát thanh? (3 điểm)?

Đáp án:

 

 • Bài để phát thanh phải ngắn gọn.
 • Nội dung rõ ràng, ngôn ngữ thông dễ hiểu.
 • Bài viết cần phải sống động, gây sự chú ý
 • Các thông điệp quan trọng cần chú ý nhắc lại nhiều lần
 • Gây tác động chú ý cho người nghe
 • Đa dạng hóa
Rate this post
Đăng ký học trung cấp từ xa

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

  error: Content is protected !!
  .
  .