Đáp án-ĐỀ KIỂM TRA GIỮA MÔN-90p-CTXH với người khuyết tật

ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM ĐỀ THI KẾT THÚC MÔN HỌC

Ngành: Công tác xã hội                  Trình độ trung cấp

Môn: Công tác xã hội với người khuyết tật

Hình thức thi: Tự luận

Thời gian: 60 phút (không kể thời gian giao đề)

 

 1. Đáp án, thang điểm
Câu Nội dung cần trả lời Điểm
1 Có 3 vai trò:

– Hỗ trợ tâm lý, tiếp cận dịch vụ y tế cho NKT

Nhân viên công tác xã hội (NVXH) có vai trò cung cấp cho NKT và gia đình họ nhiều loại dịch vụ hỗ trợ. Hỗ trợ tâm lý, giúp NKT có thể tiếp cận các dịch vụ y tế và xã hội hoặc các tổ chức liên quan đến nhu cầu của họ. Những đánh giá ban đầu của NVXH cũng sẽ là cơ sở cho những hỗ trợ về sau. NVXH cần đánh giá về: sức mạnh; nguồn lực; những hỗ trợ sẵn có như hành vi trong quá khứ  họ đã sử dụng để ứng phó với hoàn cảnh, sự h trợ từ gia đình, mức độ học vấn, việc làm, sở thích, hoàn cảnh kinh tế,…

            Cung cấp cho nhân viên y tế những thông tin liên quan đến tâm lý của NKT. Tư vấn cho NKT và gia đình, giúp họ lập kế hoạch cá nhân và sử dụng tối đa những nguồn hỗ trợ nội lực và ngoại lực có sẵn.

– Cung  cấp cho NKT kỹ năng sống

Sống quá lâu trong một môi trường chỉ toàn “tàn tật” nên NKT ít có cơ hội học tập và phát triển. Vì vậy đại đa số NKT rất thiếu hụt kỹ năng sống. Vì vậy, NVXH đóng vai trò của nhà giáo dục, giúp NKT phát triển những kỹ năng xã hội cần thiết.

– Tuyên truyền với những người khác giúp đỡ NKT

Giúp họ hiểu rõ hơn về NKT và bản chất của sự khuyết tật để xã hội có cái nhìn đúng về NKT. Từ đó nhìn nhật ra sự thiếu công bằng cơ hội mà họ luôn gặp phải. Tác động đến những người, tổ chức liên quan đến việc phát triển các chính sách, chương trình phát triển xã hội để họ bao gồm sự tham gia của NKT vào quá trình ra quyết định. NKT cũng sẽ tham gia giám sát và đánh giá việc thực hiện những quyết định liên quan đến cuộc sống của chính họ.

>>> Người khuyết tật là đối tượng rất cần được quan tâm của xã hội. Công tác xã hội với người khuyết tật cũng cần được đẩy mạnh. Vì thế ngành công tác xã hội đóng  một vai trò hết sức quan trọng.

4,0
2 Các giải pháp:

•      Một là, tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật về NKT phù hợp với Hiến pháp và Công ước quốc tế về quyền của NKT; tăng cường kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm pháp luật trong việc thực hiện chính sách, pháp luật về NKT; xây dựng tiêu chuẩn các cơ sở hạ tầng thiết yếu phù hợp cuộc sống của NKT, tạo cơ hội bình đẳng cho NKT.

•      Hai là, đẩy mạnh xã hội hóa công tác trợ giúp NKT, huy động các tổ chức, cá nhân và cộng đồng tham gia trợ giúp NKT; đề cao vai trò, trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các cấp và trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, tổ chức trong việc trợ giúp NKT. Các tổ chức, cá nhân và cộng đồng tham gia trợ giúp NKT; đề cao vai trò, trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các cấp và trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, tổ chức trong việc trợ giúp NKT.

•      Ba là, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học trên các lĩnh vực phòng ngừa, phát hiện và can thiệp sớm, trị liệu tâm lý, phục hồi chức năng cho NKT; tăng cường hợp tác quốc tế nhằm tranh thủ sự hỗ trợ kỹ thuật, kinh nghiệm và nguồn lực để trợ giúp cho NKT.

•      Bốn là, vận động nguồn lực xã hội hỗ trợ cho NKT và hội viên các tổ chức của NKT. Có cơ chế, chính sách khuyến khích sự tham gia của khu vực ngoài nhà nước đầu tư cho các mô hình phi lợi nhuận chăm sóc NKT.

•      Năm là, thực hiện có hiệu quả chương trình trợ giúp NKT; khuyến khích NKT có khả năng học tập, lao động khắc phục khó khăn, vươn lên sống độc lập, hòa nhập xã hội, góp phần vào phát triển kinh tế – xã hội và giúp đỡ NKT khác.

•      Sáu là, xây dựng chương trình, tài liệu; đào tạo và tổ chức đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực của cán bộ, nhân viên và cộng tác viên trợ giúp NKT trong các lĩnh vực: Chăm sóc sức khỏe, phục hồi chức năng, đào tạo nghề nghiệp, giáo dục hòa nhập cho NKT.

•      Bảy là, tăng cường công tác truyền thông, phổ biến chính sách pháp luật về NKT, nâng cao nhận thức về trách nhiệm của gia đình, cộng đồng xã hội đối với NKT./.

6,0
  Tổng: 10

 

Tìm hiểu thêm: xét tuyển trung cấp công tác xã hội, trung cấp công tác xã hội, Ngành trung cấp công tác xã hội, thông tin tuyển sinh trung cấp công tác xã hội, học trung cấp chính quy, đại học từ xa

Rate this post
Đăng ký học trung cấp từ xa

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

  error: Content is protected !!
  .
  .