Đáp án-ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ BỆNH TRUYỀN NHIỄM

ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM KIỂM TRA GIỮA KỲ

MÔN BỆNH TRUYỀN NHIỄM

 

PHẦN 1: CHỌN ĐÁP ÁN ĐÚNG

CÂU ĐÁP ÁN ĐIỂM
A B C D
1       X 0,4 điểm
2       X 0,4 điểm
3     X   0,4 điểm
4 X       0,4 điểm
5       X 0,4 điểm
6     X   0,4 điểm
7   X     0,4 điểm
8 X       0,4 điểm
9     X   0,4 điểm
10     X   0,4 điểm
11       X 0,4 điểm
12       X 0,4 điểm
13     X   0,4 điểm
14 X       0,4 điểm
15 X       0,4 điểm
16 X       0,4 điểm
17   X     0,4 điểm
18     X   0,4 điểm
19       X 0,4 điểm
20 X       0,4 điểm
21         0,4 điểm
22 X       0,4 điểm
23   X     0,4 điểm
24       X 0,4 điểm
25   X     0,4 điểm
Rate this post
Đăng ký học trung cấp từ xa

    Trả lời

    Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

    error: Content is protected !!
    .
    .