Đáp án-ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KỲ- BỆNH TRUYỀN NHIỄM

ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM

MÔN BỆNH TRUYỀN NHIỄM

 

CHỌN ĐÁP ÁN ĐÚNG

CÂU ĐÁP ÁN ĐIỂM
A B C D
1     X   0,2 điểm
2       X 0,2 điểm
3       X 0,2 điểm
4       X 0,2 điểm
5 X       0,2 điểm
6 X       0,2 điểm
7     X   0,2 điểm
8       X 0,2 điểm
9   X     0,2 điểm
10   X     0,2 điểm
11 X       0,2 điểm
12       X 0,2 điểm
13     X   0,2 điểm
14       X 0,2 điểm
15     X   0,2 điểm
16     X   0,2 điểm
17   X     0,2 điểm
18       X 0,2 điểm
19       X 0,2 điểm
20   X     0,2 điểm
21     X   0,2 điểm
22 X       0,2 điểm
23       X 0,2 điểm
24   X     0,2 điểm
25       X 0,2 điểm
26     X   0,2 điểm
27       X 0,2 điểm
28       X 0,2 điểm
29 X       0,2 điểm
30       X 0,2 điểm
31 X       0,2 điểm
32       X 0,2 điểm
33     X   0,2 điểm
34   X     0,2 điểm
35 X       0,2 điểm
36 X       0,2 điểm
37   X     0,2 điểm
38   X     0,2 điểm
39       X 0,2 điểm
40   X     0,2 điểm
41   X     0,2 điểm
42 X       0,2 điểm
43   X     0,2 điểm
44       X 0,2 điểm
45 X       0,2 điểm
46       X 0,2 điểm
47       X 0,2 điểm
48     X   0,2 điểm
49   X     0,2 điểm
50       X 0,2 điểm

 

Rate this post
Đăng ký học trung cấp từ xa

    Trả lời

    Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

    error: Content is protected !!
    .
    .