Đáp án-ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KỲ-VI SINH – KÝ SINH TRÙNG

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KỲ

 MÔN: VI SINH – KÝ SINH TRÙNG

Thời gian: 90 phút

 (Trình độ trung cấp  )

Hướng đẫn bổ sung :

·        Học viên tải mẫu giấy làm bài về theo mẫu được cung cấp

(Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm)

1.C 6.A 11.D 16.B 21.D 26.B 31.D 36.C 41.D 46.D
2.A 7.C 12.B 17.A 22.B 27.D 32.C 37.B 42.A 47.B
3.C 8.B 13.C 18.A 23.D 28.D 33.D 38.B 43.A 48.B
4.D 9.C 14.D 19.C 24.B 29.C 34.A 39.B 44.C 49.A
5.B 10.D 15.C 20.A 25.B 30.D 35.D 40.A 45.A 50.B

 

Rate this post
Đăng ký học trung cấp từ xa

    Trả lời

    Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

    error: Content is protected !!
    .
    .