Đáp án-ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KỲ – TỪ VỰNG TIẾNG TRUNG

ĐỀ THI KẾT THÚC MÔN

MÔN:  NGỮ PHÁP TIẾNG TRUNG

   Ngành:       Tiếng Trung                                                                           Thời gian: 90 phút

 (Trình độ trung cấp  )

Hướng đẫn bổ sung :

·        Học viên tải mẫu giấy làm bài về theo mẫu được cung cấp

(Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm)

 1. PHẦN A- TRẮC NGHIỆM 50 CÂU – 10 ĐIỄM

Chọn đáp án đúng: (đánh dấu X vào câu trả lời đúng)

Đáp án

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
C B C A D D A B A D
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
A B A B B B A D B D
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
A C C D B C A C B D
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
C D B D D D C A D B
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
B D C D B C C A A A
Rate this post
Đăng ký học trung cấp từ xa

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

  error: Content is protected !!
  .
  .