Đáp án-ĐỀ KIỂM TRA 15P+đề 01 THỰC VẬT DƯỢC

ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT

  MÔN:  THỰC VẬT DƯỢC

   Ngành: Dược Sĩ                                                                Thời gian: 15 phút

 (Trình độ trung cấp  )

Hướng đẫn bổ sung :

·        Học viên tải mẫu giấy làm bài về theo mẫu được cung cấp

(Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm)

 1. PHẦN A- TRẮC NGHIỆM 10 CÂU – 10 ĐIỄM

Chọn đáp án đúng: (đánh dấu X vào câu trả lời đúng)

1.Một lá đầy đủ bao gồm:

 1. Phiến lá
 2. Cuống lá
 3. Bẹ lá
 4. Tất cả đều đúng

2.Ý nào sau đây KHÔNG ĐÚNG về phiến lá:

 1. Làm nhiệm vụ quang hợp
 2. Phiến lá có thể biến thành gai
 3. Gồm có 2 mặt: mặt bụng và mặt lưng
 4. Trường hợp không có phiến lá, cuống lá rộng ra thay thế cho phiến lá

3.Phần rộng bên dưới cuống lá, ôm lấy thân cây ít nhiều, thường gặp ở họ Lúa, họ hoa Tán, họ Cau… gọi là

 1. Bẹ lá
 2. Phiến lá
 3. Chồi non
 4. Tất cả đều sai

4.Phía trên chỗ cuống lá đính vào thân có màng mỏng ôm thân gọi là:

 1. Lá kèm
 2. Lưỡi nhỏ
 3. Mép lá
 4. Bẹ chìa

5.Các gân gặp nhau ở đáy và đầu phiến lá là kiểu gân lá:

 1. Hình lọng
 2. Song song
 3. Hình cung
 4. Lá một gân

6.Cuống chung mang hai hàng cuống phụ và cuống phụ mang hai hàng lá chét là loại lá:

 1. Lá kép hình lông chim chẵn
 2. Lá kép hình lông chim lẻ
 3. Lá kép hình lông chim 1 lần
 4. Lá kép hình lông chim 2 lần

7.Lá mang hoa ở nách gọi là:

 1. Vảy
 2. Gai
 3. Lá bắc
 4. Tua cuốn

8.Cấu tạo của phiến lá chính thức gồm có:

 1. Biểu bì và gân lá
 2. Gân lá và thịt lá
 3. Biểu bì và thịt lá
 4. Tất cả đều sai

9.Thịt lá có mô mềm:

 1. Mô mềm giậu
 2. Mô mềm khuyết
 3. Cả a và b đều sai
 4. Cả a và b đều đúng

10.Đặc điểm cấu tạo lá cây lớp Hành, NGOẠI TRỪ:

 1. Hai lớp biểu bì đều có lỗ khí
 2. Thịt lá thường cấu tạo bởi một loại mô mềm dị hoá
 3. Không có mô dày
 4. Mô cứng thường phát triển

 

—————HẾT——————–

(Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm)

Rate this post
Đăng ký học trung cấp từ xa

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

  .
  .