Đáp án-ĐỀ KIỂM TRA 15P-Đọc và viết tên thuốc

ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT

          Ngành: Dược sỹ    –   Trình độ trung cấp

Môn: Đọc và viết tên thuốc

Hình thức kiểm tra: Tự luận

 

 1. Đáp án

Đọc cá tên thuốc và viết bằng tiếng Việt sau: 4đ

 • Oxygen Ô-xi-gien …………………………………………………………………………………………………….
 • Thiopental Ti-ô-pen-ta-lơ…………………………………………………………………………………………….
 • Diazepam Đi-a-dê-pam……………………………………………………………………………………………….
 • Nitrogen oxyd Ni-tơ-rô-gien ô-xit………………………………………………………………………………..
 • Ketamin hydroclorid Kê-ta-min hi-đơ-rô-kờ-lo-rit………………………………………………………….
 • Fentanyl Fen-ta-ni-lơ………………………………………………………………………………………………….
 • Procain Pơ-rô-ca-in…………………………………………………………………………………………………….
 • Kelen Kê-len……………………………………………………………………………………………………………..
 • Lidocain hydroclorid Li-đô-ca-in hi-đơ-rô-kờ-lo-rit………………………………………………………..
 • Atropin sulfat A-tờ-rô-pin xu-lơ-phat…………………………………………………………………………..

 

 1. Hướng dẫn chấm:

 

          Chấm theo thang điểm 10. Mỗi câu đúng được 1 điểm.

Rate this post
Đăng ký học trung cấp từ xa

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

  .
  .