ĐÁP ÁN-ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ -Cấu trúc dữ liệu và giải thuật

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ -Cấu trúc dữ liệu và giải thuật

Đáp án

Câu 1: (4 điểm)

Cho biết kết quả sau khi thực hiện những thao tác sau trên stack S chứa các kí tự.

S.push(‘n’);

S.push(‘e’);

S.push(‘k’);

cout << S.top();

S.pop();

cout << S.top();

S.pop();

S.push(‘o’);

S.push(‘d’);

S.push(‘t’);

cout << S.top();

S.pop();

cout << S.top();

cout << S.top();

S.push(‘a’);

S.pop();

cout << S.top();

S.pop();

cout << S.top();

Kết quả: ketdoan

Câu 2: (6 điểm)

 1. Cho dãy số như sau, sử dụng giải thuật Quick Sort để sắp xếp dãy số tăng dần chọn nút đầu dãy làm trục:
  8, 81, 22, 48, 13, 69, 93, 14, 45

 

Key 38 38 81 22 48 13 69 93 14 45

 

Key 22 22 13 14 38 Key 81 81 48 69 95 45

 

Key 13 13 14 22 38 Key 48 48 69 45 81 95

 

Key 14 13 14 22 38 Key 45 45 48 69 81 95

 

Key 22 13 14 22 38 Key 69 45 48 69 81 95

 

Key 22 13 14 22 38 Key 95 45 48 69 81 95

 

Dãy đã sắp xếp tăng:

 

13 14 22 38 45 48 69 81 95

 


Note: Học viên nhớ dò đúng mã đề để không bị sai lệch kết quả, trong quá trình làm đề có gì không hiểu hay thắc mắc các bạn vui lòng liên hệ : phongdaotaoilearning@gmail.com

Chúc các bạn hoàn thành tốt môn học.

Trân Trọng,

Tìm hiểu thêm: tuyển sinh công nghệ thông tin, học trung cấp công nghệ thông tin, ngành trung cấp cntt, trường trung cấp cntt, trường nghề cntt, tuyển sinh cntt, tuyển sinh hệ trung cấp cntt, xét tuyển trung cấp cntt, trường trung cấp nghề cntt, học trung cấp cntt ở đâu, Trung cấp cntt, Trường Trung cấp Công nghệ thông tin Hà Nội, chương trình đào tạo trung cấp công nghệ thông tin, đào tạo trung cấp công nghệ thông tin, học trung cấp từ xa, trung cấp từ xa, trung cấp online, công nghệ thông tin VB2

Rate this post
Đăng ký học trung cấp từ xa

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

  error: Content is protected !!
  .
  .