ĐÁP ÁN-ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KỲ-Lập trình Windows 1

ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KỲ

 

Ngành: Công nghệ thông tin

Trình độ trung cấp

Môn: Lập trình Windows 1

Câu 1: (5 điểm)

class Program

{

static void Main(string[] args)

{

HOCSINH hsA = new HOCSINH();

hsA.Nhap();

Console.WriteLine(“Diem trung binh: {0:0.00}”, hsA.Tinhavg(hsA.dtb));

Console.ReadLine();

}

}

 

public class HOCSINH

{

private string mahs, hoten;

private float toan, van, anh;

public float dtb;

public void Nhap()

{

Console.Write(“Nhap Ma hoc sinh: “); mahs = Console.ReadLine();

Console.Write(“Nhap Ho Ten: “); hoten = Console.ReadLine();

Console.Write(“Nhap diem Van: “); van =                                   float.Parse(Console.ReadLine());

Console.Write(“Nhap diem Toan: “); toan = float.Parse(Console.ReadLine());

Console.Write(“Nhap diem Anh: “); anh = float.Parse(Console.ReadLine());

}

public float Tinhavg(float avg)

{

return avg = (toan + van + anh) / 3;

}

}

 

Câu 2: (5 điểm)

Anh (chị) hãy viết chương trình theo biểu mẫu form như sau:

cau2 2

 

 

 

private void Tinh_Click(object sender, EventArgs e)

{

 

if (this.radt.Checked == true)

txtkq.Text = (Double.Parse(txtshn.Text) + Double.Parse(txtshh.Text)).ToString();

 

if (this.radtr.Checked == true)

txtkq.Text = (Double.Parse(txtshn.Text) – Double.Parse(txtshh.Text)).ToString();

 

if (this.radn.Checked == true)

txtkq.Text = (Double.Parse(txtshn.Text)* Double.Parse(txtshh.Text)).ToString();

 

if (this.radc.Checked == true)

txtkq.Text = (Double.Parse(txtshn.Text) / Double.Parse(txtshh.Text)).ToString();

}

 

private void thoat_Click(object sender, EventArgs e)

{

Close();

}

 

 


Note: Học viên nhớ dò đúng mã đề để không bị sai lệch kết quả, trong quá trình làm đề có gì không hiểu hay thắc mắc các bạn vui lòng liên hệ : phongdaotaoilearning@gmail.com

Chúc các bạn hoàn thành tốt môn học.

Trân Trọng,

Tìm hiểu thêm: tuyển sinh công nghệ thông tin, học trung cấp công nghệ thông tin, ngành trung cấp cntt, trường trung cấp cntt, trường nghề cntt, tuyển sinh cntt, tuyển sinh hệ trung cấp cntt, xét tuyển trung cấp cntt, trường trung cấp nghề cntt, học trung cấp cntt ở đâu, Trung cấp cntt, Trường Trung cấp Công nghệ thông tin Hà Nội, chương trình đào tạo trung cấp công nghệ thông tin, đào tạo trung cấp công nghệ thông tin, học trung cấp từ xa, trung cấp từ xa, trung cấp online, công nghệ thông tin VB2

Rate this post
Đăng ký học trung cấp từ xa

    Trả lời

    Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

    error: Content is protected !!
    .
    .