50% Đáp án-ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ-Quản trị lao động tiền lương

Câu 1. Khi nhân viên có những đóng góp ý kiến hữu ích cho doanh nghiệp, doanh nghiệp sẽ áp dụng hình thức

 1. Thưởng tiết kiệm
 2. Thưởng sáng kiến
 3. Thưởng vượt mức
 4. Trợ cấp

Câu 2. Ăn trưa do doanh nghiệp đài thọ được coi là

 1. Phụ cấp
 2. Tiền thưởng
 3. Phúc lợi
 4. Lương cơ bản

Câu 3. Thù lao phí vật chất được biểu hiện dưới dạng

 1. Cơ hội thăng tiến
 2. Điều kiện làm việc thuận lợi
 3. Công việc thú vị
 4. Tất cả đều đúng

Câu 4. Mục tiêu của hệ thống tiền lương là

 1. Thu hút nhân viên
 2. Duy trì những nhân viên giỏi
 3. Kích thích động viên nhân viên
 4. A, B, C đều đúng

Câu 5. Nhân viên muốn trong tổ chức, ai làm nhiều hưởng nhiều, làm ít hưởng ít, tức là họ muốn có

 1. Công bằng cá nhân
 2. Công bằng trong nội bộ
 3. Công bằng với bên ngoài
 4. Không câu nào đúng

Câu 6. Để nhân viên đáp ứng được yêu cầu công việc, tổ chức cần

 1. Đánh giá đúng khả năng của nhân viên
 2. Hội nhập nhân viên nhanh chóng
 3. Đào tạo và phát triển nhân viên
 4. Tất cả đều cần thiết

Câu 7. Lương tối thiểu nhân với hệ số lương sẽ bằng

 1. Lương cơ bản
 2. Lương thực tế
 3. Lương danh nghĩa
 4. Thu nhập bình quân

Câu 8. Trả lương theo doanh thu là một hình thức trả lương

 1. Theo chức danh công việc
 2. Theo kết quả công việc
 3. Theo người thực hiện công việc
 4. Theo thời gian làm việc

 

Rate this post
Đăng ký học trung cấp từ xa

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

  error: Content is protected !!
  .
  .