50% Đáp án-ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KỲ-Quản trị lao động tiền lương

ĐỀ THI KẾT THÚC MÔN

  MÔN:  QUẢN TRỊ LAO ĐỘNG TIỀN LƯƠNG

   Ngành:  Quản trị doanh nghiệp                                                Thời gian: 90 phút

 (Trình độ trung cấp  )

Hướng đẫn bổ sung :

·        Học viên tải mẫu giấy làm bài về theo mẫu được cung cấp

(Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm)

 1. PHẦN A- TRẮC NGHIỆM 30 CÂU – 10 ĐIỄM

Chọn đáp án đúng: (đánh dấu X vào câu trả lời đúng)

 

Câu 1. Quản trị nguồn nhân lực nhằm tới các mục tiêu:

 1. Sử dụng hợp lý lao động
 2. Nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức
 3. Tạo điều kiện cho nhân viên phát triển
 4. a, b, c đều đúng

Câu 2. Hoạt động nào của quản trị nguồn nhân lực liên quan đến nhu cầu về nhân sự của tổ chức trong tương lai?

 1. Hội nhập
 2. Hoạch định
 3. Quan hệ lao động
 4. Khen thưởng

Câu 3. Hoạt động nào của quản trị nguồn nhân lực giúp cho nhân viên thích ứng được với tổ chức

 1. Đào tạo
 2. Phát triển
 3. Hội nhập
 4. a, b, c đều đúng

Câu 4. Chức năng thu hút nguồn nhân lực bao gồm:

 1. Trả lương và kích thích, động viên
 2. Hoạch định và tuyển dụng
 3. Đào tạo và huấn luyện
 4. Không câu nào đúng

Câu 5. Quản trị con người là trách nhiệm của

 1. Cán bộ quản lý các cấp
 2. Phòng nhân sự
 3. A và B
 4. Tất cả đều sai

Câu 6. Yếu tố nào dưới đây không có trong bảng mô tả công việc

 1. Chức danh công việc
 2. Nhiệm vụ cần làm
 3. Tiêu chuẩn thực hiện công việc
 4. Trình độ của người thực hiện công việc

Câu 7. Nếu muốn thông tin thu nhập để phân tích công việc không bị sai lệch hoặc mang ý muốn chủ quan, cần sử dụng phương pháp:

 1. Phỏng vấn
 2. Phiếu điều tra
 3. Quan sát
 4. Phối hợp cả 3 phương pháp

Câu 8. Những yêu cầu đặt ra cho người thực hiện công việc được liệt kê trong

 1. Bản mô tả công việc
 2. Quy trình tuyển dụng nhân viên
 3. Bản tiêu chuẩn nhân viên
 4. Nội quy lao động

Câu 9. Tìm câu sai trong số những câu dưới đây

 1. Bản mô tả công việc được suy ra từ bản tiêu chuẩn nhân viên
 2. Chiến lược nguồn nhân lực phải hỗ trợ cho chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp
 3. Giảm biên chế không phải là biện pháp luôn luôn đúng khi dư thừa lao động
 4. Quản trị nguồn nhân lực là nhiệm vụ của phòng nhân sự và quản trị viên các cấp

Câu 10. Doanh nghiệp có thể giải quyết tình trạng dư thừa nhân lực bằng cách

 1. Thuê lao động từ đơn vị khác
 2. Tuyển dụng thêm
 3. Áp dụng chế độ làm việc bán thời gian
 4. a, b, c đều đúng

Câu 11. Nguyên nhân ra đi nào dưới đây khó có thể dự đoán khi hoạch định nhân sự

 1. Nghỉ hưu
 2. Tự động nghỉ việc
 3. Hết hạn hợp đồng
 4. Không câu nào đúng

Câu 12. Tuyển mộ nhân viên từ nguồn nội bộ có nhược điểm là:

 1. Tổ chức biết rõ điểm mạnh, yếu của từng ứng viên
 2. Tiết kiệm chi phí tuyển mộ
 3. Đỡ mất thời gian hội nhập người mới
 4. Có thể tạo nên một nhóm ứng viên không thành công, dễ bất mãn và không hợp tác

Câu 13. Yếu tố nào dưới đây có khả năng thu hút ứng viên cho doanh nghiệp

 1. Lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp không hấp dẫn
 2. Chính sách cán bộ của doanh nghiệp có nhiều ưu đãi
 3. Doanh nghiệp không mạnh về khả năng tài chính
 4. Công việc cần tuyển người không thật thú vị

Câu 14. Hậu quả nào dưới đây không phải là do tuyển dụng kém

 1. Phát sinh nhiều mâu thuẫn trong công việc
 2. Kết quả làm việc kém
 3. Giảm chi phí đào tạo
 4. Mức thuyên chuyển công tác cao

Câu 15. Công việc nào dưới đây không thuộc công tác tuyển dụng

 1. Giám sát quá trình thực hiện công việc
 2. Phân tích công việc
 3. Thẩm tra
 4. Thu hút ứng viên
3/5 - (2 bình chọn)
Đăng ký học trung cấp từ xa

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

  .
  .