ĐỀ THI LÝ THUYẾT-Ngành Điện tử công nghiệp-Đề 2

ĐỀ THI TỐT NGHIỆP

                            ĐỀ SỐ 02          MÔN:  LÝ THUYẾT TỔNG HỢP

Ngành: Điện Tử Công Nghiệp                                    Thời gian: 75 phút

Hướng đẫn bổ sung :

·      Học viên tải mẫu giấy làm bài về theo mẫu được cung cấp

(Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm)

 1. PHẦN A- TRẮC NGHIỆM 60 CÂU – 10 ĐIỄM

Chọn đáp án đúng: (đánh dấu X vào câu trả lời đúng)

Câu 1: Cội nguồn của lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam?

 1. Là con em của nhân dân
 2. Quân đội nhà nghề
 3. Nghĩa quân
 4. Đội bảo vệ

Câu 2: V.I.Lênin đưa ra định nghĩa về vật chất: “Vật chất là một phạm trù triết học dùng để chỉ thực tại khách quan được đem lại cho con người trong …, được … chúng ta chép lại, chụp lại, phản ánh và tồn tại không lệ thuộc vào …”. Hãy chọn từ điền vào chổ trống để hoàn thiện nội dung của định nghĩa nêu trên:

 1. Ý thức
 2. Cảm giác
 3. Nhận thức
 4. Tư tưởng

Câu 3: Công dụng của phím Print Screen là gì?

 1. In màn hình hiện hành ra máy in
 2. Không có công dụng gì khi sử dụng 1 mình nó.
 3. In văn bản hiện hành ra máy in
 4. Chụp màn hình hiện hành

Câu 4: Văn bản nào có hiệu lực cao nhất trong hệ thống pháp luật Việt Nam:

 1. Pháp lệnh
 2. Luật
 3. Hiến pháp
 4. Nghị quyết

Câu 5: Khi công tác trong trạm mà đòi hỏi phải cắt điện hoàn toàn, thì trước khi bắt đầu công tác phải có những điều kiện nào sau đây:

 1. Phiếu thao tác, phiếu công tác
 2. Chuẩn bị đủ số lượng dây tiếp đất đặt ở má ngoài những cầu dao điện cao áp dẫn điện đến và đi
 3. Chuẩn bị đủ số biển báo an toàn cần thiết
 4. Cả a, b và c

Câu 6: Vào lúc khí hậu ẩm, ướt chỉ được phép thay dây chì của máy biến áp, máy biến điện áp sau khi đã thực hiện việc gì?

 1. Đã cắt dao cách ly cả hai phía cao của máy biến áp, máy biến điện áp.
 2. Đã cắt dao cách ly cả hai phía cao áp và hạ áp của máy biến áp, máy biến điện áp.
 3. Được phép thực hiện như lúc bình thường.
 4. Đã cắt hết nguồn điện cấp vào máy biến áp và máy biến điện áp.

Câu 7: Đặt điện áp u = Uocos100πt (V), ( t tính bằng s) vào hai đầu tụ điện có điện dung  Dung kháng của tụ điện là:

 1. 100 Ω
 2. 150 Ω
 3. 200 Ω
 4. 50 Ω

Câu 8: Đặt điện áp  vào hai đầu đoạn mạch chỉ có tụ điện thì cường độ dòng điện trong mạch là i = iocos(ωt + φ/4). Giá trị của φ bằng:

 1. -π/2
 2. π/2
 3. -3π/2
 4. 3π/4

Câu 9: Dòng điện chạy trong mạng điện gia đình là:

 1. Dòng điện không đổi
 2. Dòng điện một chiều
 3. Dòng điện xoay chiều
 4. Dòng điện biến thiên

Câu 10: Vật liệu cách điện được chia ra làm các loại:

 1. Vật liệu cách điện thể rắn
 2. Vật liệu cách điện thể lỏng
 3. Vật liệu cách điện thể khí
 4. Cả A, B, C đều đúng

Câu 11: Một loại Cao su có đặc tính cách điện thấp, nhưng lại rất bền với tác dụng của dầu, Etxăng, ozôn và các chất ôxy hóa khác. Được dùng làm vỏ bảo vệ cho các sản cho các sản phẩm cáp, làm đệm cách điện đó là:

 1. Cao su butađien
 2. Cao su butyl
 3. Cao su silicon hữu cơ
 4. Cao su cloropren

Câu 12: Độ bền cách điện của vật liệu là:

 1. Giới hạn điện áp cho phép một tấm vật liệu cách điện còn làm việc được
 2. Giới hạn điện áp an toàn ε
 3. Giới hạn điện áp cho phép một tấm vật liệu cách điện dầy 1mm còn làm việc
 4. Giới hạn điện áp cho phép một tấm vật liệu cách điện dầy 1mm bị chọc thủng

Câu 13: Chọn câu sắp xếp các chất theo khả năng cách điện tốt tăng dần:

 1. Không khí, nhựa, sứ
 2. Nước cất, thủy tinh, chất dẻo
 3. Cao su, gỗ khô, chất sứ
 4. Không khí, thủy tinh, nhựa

Câu 14: Công tắc dùng để điều khiển:

 1. Đóng cắt mạch điện
 2. Đóng cắt các thiết bị chiếu sáng
 3. Đóng cắt dòng điện
 4. Câu a, b, c đều sai

Câu 15: CB chống giật có công dụng để :

 1. Đóng cắt mạch điện
 2. Bảo vệ quá tải, ngắn mạch
 3. Cắt mạch khi có dòng điện rò
 4. Tât cả đều đúng

Câu 16: Cầu dao, áptômát (CB), cầu chì, công tắc điện, ổ điện, phích điện… Được gọi là:

 1. Những khí cụ và thiết bị điện.
 2. Những thiết bị điện.
 3. Những dụng cụ điện.
 4. Những máy điện.

Câu 17: Trạng thái làm việc bình thường la trang thái

 1. Tất cả các thông số đều nằm trong giá trị định mức
 2. Tất cả các thông số đều đạt giá trị định mức trừ một thông số vượt quá giá trị cho phép
 3. Nhiệt độ vượt quá giới hạn cho phép
 4. Tất cả các ý trên đều sai

Câu 18: LDR (Light Dependent Resistor) là loại linh kiện có:

 1. Trị số dòng điện luôn luôn tăng
 2. Trị số điện áp luôn luôn giảm
 3. Trị số điện trở thay đổi phụ thuộc ánh sáng chiếu vào nó
 4. Trị số điện trở thay đổi phụ thuộc điện áp đặt vào nó

Câu 19: Trên thân tụ điện có ghi 222 thì trị số điện dung của tụ là:

 1. 222F
 2. 222pF
 3. 2200pF( 22x 10^2Pf)
 4. Cả ba câu đều sai

Câu 20: Hệ số tự cảm của cuộn dây:

 1. Không phụ thuộc vào số vòng dây quấn
 2. Tỷ lệ nghịch với số vòng dây quấn
 3. Tỷ lệ thuận với số vòng dây quấn
 4. Luôn bằng 10H (Henry)

Câu 21: Nguồn cấp điện luôn là:

 1. Nguồn dòng
 2. Nguồn áp
 3. Câu A và B đúng
 4. Câu A và B sai

Câu 22: Đại lượng điện tác động là những đại lượng điện ở trạng thái bình thường:

 1. Có mang năng lượng điện
 2. Không mang năng lượng điện
 3. Có dòng điện
 4. Có điện áp

Câu 23: Nhược điểm của cơ cấu chỉ thị từ điện là:

 1. Khả năng chịu quá tải kém
 2. Chỉ sử dụng dòng một chiều
 3. Dễ hư hỏng
 4. Tất cả đều đúng

Câu 24: Ưu điểm của vôn kế có bộ biến đổi nhiệt là:

 1. Không phụ thuộc vào dạng và tần số tín hiệu
 2. Không gây ra sai số do nội trở của vôn kế
 3. Tổng trở vào không thay đổi theo tầm đo
 4. Tất cả đều đúng

Câu 25: Điều kiện cân bằng của cầu Wheatstone đo điện trở là:

 1. Tích điện trở các nhánh đối nhau bằng 0
 2. Tích điện trở các nhánh kề nhau bằng 0
 3. Dòng điện qua điện kế khác 0
 4. Tất cả đều sai

Câu 26: Một công tơ có ghi 1400ws/vòng được dùng để đo điện năng trên tải có công suất 2Kw. Thời gian để đĩa công tơ quay được 200 vòng là:

 1. 280s
 2. 140s
 3. 000s
 4. Tất cả đều sai

Câu 27: Cho máy biến áp một pha có Sđm = 125KVA, Pđm = 75KW, tính hệ số công suất định mức  của máy biến áp.

 1. = 0,600
 2. = 0,680
 3. = 0,750
 4. Không có đáp án đúng trong các đáp án trên

Câu 28: Cho máy biến áp một pha có P = 28KW, U1đm = 6,5KV,  = 1, tính dòng điện sơ cấp định mức I1đm của máy biến áp.

 1. I1đm = 2,570A
 2. I1đm = 2,075KA
 3. I1đm = 2,075A
 4. Không có đáp án đúng trong các đáp án trên

Câu 29: Một trong những điểm khác nhau cơ bản nhất về cấu tạo của hai cuộn dây: sơ cấp và thứ cấp máy biến dòng điện, đó là:

 1. Tiết diện của dây quấn sơ cấp to hơn tiết diện của dây quấn thứ cấp
 2. Tiết diện của dây quấn sơ cấp nhỏ hơn tiết diện của dây quấn thứ cấp
 3. Tiết diện của dây quấn sơ cấp bằng tiết diện của dây quấn thứ cấp
 4. Không có đáp án nào đúng

Câu 30: Điều chỉnh tốc độ  của động cơ không đồng bộ Rôto dây quấn bằng phương pháp thay đổi điện trở phụ mắc nối tiếp vào mạch Rôto chỉ có thể điều chỉnh…

 1. Bằng tốc độ cơ bản
 2. Trên tốc độ cơ bản
 3. Dưới tốc độ cơ bản
 4. Cả ba đáp án trên đều đúng

Câu 31: Nghề điện dân dụng bao gồm những công việc sau:

 1. Lắp đặt mạng điện sản xuất nhỏ và mạng điện sinh hoạt
 2. Chế tạo vật tư và các thiết bị điện.
 3. Lắp đặt các thiết bị và đồ dùng điện phục vụ cho sản xuất và sinh hoạt
 4. Bảo dưỡng,vận hành,sửa chữa,khắc phục sự cố xảy ra trong mạng điện sản xuất nhỏ và mạng điện gia đình

Câu 32: Trong các câu sau ,câu nào không phải là tiêu chuẩn an toàn lao động trong phân xưởng sản xuất?

 1. Nơi làm việc có đủ ánh sáng
 2. Phải đảm bảo làm việc trên cao
 3. Chỗ làm việc đảm bảo sạch sẽ,thông thoáng
 4. Có chuẩn bị sẵn cho các trường hợp cấp cứu

Câu 33: Có ba thiết bị điện: 1 bóng đèn loại sợi đốt  220V-75W, 1 bóng đèn 110V-10W, một  máy nghe nhạc 110V-20W. Để các thiết bị trên hoạt động bình thường thì  ta phải mắc:

 1. Nối tiếp
 2. Song song
 3. Bóng đèn sợi đốt nối tiếp với bóng đèn và song song với máy nghe nhạc
 4. Bóng đèn nối tiếp với máy nghe nhạc và song song với bóng đèn sợi đốt

Câu 34: Máy biến thế:

 1. Là máy tăng thế khi số vòng dây cuộn sơ cấp nhỏ hơn số vòng dây cuộn thứ cấp
 2. Hoạt động dựa trên hiện tượng cảm ứng điện từ bằng cách sử dụng từ trường quay
 3. Dùng để tăng, giảm hiệu điện thế của dòng điện xoay chiều và dòng điện không đổi
 4. Làm tăng hiệu điện thế lên bao nhiêu lần thì cường độ dòng điện giảm bấy nhiêu lần

Câu 35: Ở nơi ẩm ướt, nóng, có nhiều bụi kim loại thì điện áp an toàn không vượt quá?

 1. 12V
 2. 20V
 3. 15V
 4. 36V

Câu 36: Nối đất bảo vệ là?

 1. Nối dây trung hoà xuống đất
 2. Nối dây pha xuống đất
 3. Nối vỏ của thiết bị bằng kim loại xuống đất
 4. Nối phần mang điện của thiết bị xuống đất

Câu 37: Mạng điện sinh hoạt gồm:

 1. Mạch phân phối và mạch bảo vệ
 2. Mạch phân phối và mạch điều khiển
 3. Mạch chính và mạch nhánh
 4. Mạch bảo vệ và mạch điều khiển

Câu 38: Khí cụ nào tự động ngắt được dòng điện khi quá tải, ngắn mạch?

 1. Cầu dao
 2. Công tắc
 3. Áp tô mát
 4. Công tơ điện

Câu 39: Trong thực tế người ta sử dụng bóng đèn huỳnh quang phổ biến hơn đèn sợi đốt vì?

 1. Hiệu suất cao
 2. Giá thành rẻ
 3. Không ảnh hưởng đến thị lực
 4. Dễ lắp đặt sửa chữa

Câu 40: Hãy cho biết chi tiết nào không thuộc máy biến áp?

 1. Lõi thép gồm các lá thép kỹ thuật điện dạng E ; I ; U ghép lại
 2. Dây quấn được quấn trên trụ lõi thép
 3. Trên vỏ máy lắp đồng hồ đo, bộ phận chuyển mạch
 4. Rơ le nhiệt

Câu 41: Lõi thép trong động cơ điện

 1. Là 1 khối thép hình trụ được đúc liền
 2. Là 1 khối thép hình vành khăn gồm nhiều lá thép kĩ thuật điện ghép lại
 3. Là khối thép hình vuông đúc liền khối
 4. Là khối đồng hình vành khăn gồm nhiều lá đồng ghép lại

Câu 42: Các loại máy biến áp thường được làm mát bằng.

 1. Dầu hoặc nước
 2. Nước đá hoặc không khí
 3. Không khí hoặc nước
 4. Dầu hoặc không khí

Câu 43: Điện giật tác động tới con người như thế nào:

 1. Tác động tới hệ tuần hoàn
 2. Tác động tới hệ thần kinh trung ương và cơ bắp
 3. Tác động tới hệ hô hấp
 4. Tác động tới hệ tuần hoàn làm tim đập châm hơn bình thường

Câu 44: Mạch điện dùng 2 công tắc ba cực điều khiển một đèn là:

 1. Mạch điện đèn sáng luân phiên
 2. Mạch điện đèn cầu thang
 3. Mạch điện đèn sáng độc lập
 4. Cả A, B và C đều sai

Câu 45: Đồng hồ đo điện vạn năng dùng để đo:

 1. Điện áp xoay chiều, điện áp 1 chiều
 2. Điện áp xoay chiều, điện áp 1 chiều, điện trở
 3. Điện áp 1 chiều, dòng điện 1 chiều, điện trở
 4. Điện áp, điện trở

Câu 46:  trong tính toán động cơ không đồng bộ 3 pha là gì?

 1. Tỉ lệ nén
 2. Độ lệch vòng quay
 3. Hệ số trượt
 4. Tốc độ roto

Câu 47: Hộp đấu dây trên vỏ động cơ điện xoay chiều ba pha có 6 cọc đấu dây nhằm thuận tiện cho việc:

 1. Thay đổi cách đấu dây theo điện áp của lưới điện
 2. Thay đổi cách đấu dây theo cấu tạo của động cơ
 3. Thay đổi chiều quay của động cơ
 4. Cả ba phương án trên

Câu 48: Nguyên lí làm việc của máy biến áp 3 pha:

 1. Hiện tượng cảm ứng điện từ
 2. Ứng dụng độ lệch pha
 3. Ứng dụng từ trường quay
 4. Ứng dụng quy tắc mômen

Câu 49: Đâu là yêu cầu kĩ thuật của mạng điện lắp đặt dây dẫn kiểu nổi?

 1. Đường dây dẫn song song vật kiến trúc
 2. Đường dây dẫn cao hơn mặt đất 2,5m
 3. Đường dây dẫn cách vật kiến trúc không nhỏ hơn 10mm
 4. Cả 3 đáp án trên

Câu 50: Ưu điểm của lắp đặt mạng điện kiểu ngầm là:

 1. Đảm bảo vẻ đẹp mĩ thuật
 2. Tránh được tác động của môi trường đến dây dẫn
 3. Cả A và B đều đúng
 4. Dễ dàng sửa chữa khi hỏng hóc

Câu 51: TONR là TIMER

 1. Delay ON
 2. Delay ON có duy trì
 3. Delay ON/OFF
 4. Delay OF

Câu 52: Giá trị đếm tức thời của TIMER và COUNTER được lưu trong vùng nhớ

nào

 1. Vùng nhớ đối tượng
 2. Vùng nhớ tham số
 3. Vùng nhớ dữ liệu
 4. Vùng nhớ chương trình

Câu 53: Bộ nhớ 15W tương đương với

 1. 240bit
 2. Tất cả đều sai
 3. 260bit
 4. 250bit

Câu 54: Chương trình PLC sẽ

 1. Tùy vào cấu hình
 2. Vẫn còn khi hệ thống mất điện
 3. Khi được lưu trong vòng 20 ngày
 4. Mất đi khi hệ thống mất điện

Câu 55: Lập trình PLC theo phương pháp STL sử dụng ngăn xếp logic có:

 1. 7bit
 2. 9bit
 3. 8bit
 4. 10bit

Câu 56: Sơ đồ dây trung tính và dây bảo vệ nối chung gọi là dây PEN, được gọi là sơ đồ:

 1. TT
 2. TN-C
 3. TN-S
 4. IT

Câu 57: Vật liệu cách điện được chia thành các cấp chịu nhiệt theo thứ tự như sau:

 1. A,Y,E,F,H,C,B
 2. Y,A,E,B,F,H,C
 3. Y,A,E,H,C,B,F
 4. Y,A,C,B,F,H,E

Câu 58: Các tiếp điểm bị hư hỏng là do:

 1. Ăn mòn kin loại,oxy hóa
 2. Không bôi trơn
 3. Tiếp điểm quá bé
 4. Tất cả đều đúng

Câu 59: Kể các loại chuông điện:

 1. 3 loại : chuông rung ; chuông phân cực ; chuông đồng bộ
 2. 2 loại : chuông rung ; chuông đồng bộ
 3. 3 loại : chuông phân kỳ ; chuông rung ; chuông không đồng bộ
 4. 2 loại : chuông đồng bộ ; chuông phân cực

Câu 60: Nhược điểm của đèn huỳnh quang là:

 1. Giá thành bộ đèn huỳnh quang cao, sử dụng và sửa chữa phức tạp.
 2. Đèn khó làm việc ổn định khi nhiệt độ môi trường và điện áp khu vực thay đổi
 3. Chấn lưu trong đèn làm giảm công suất của mạng điện.
 4. Các câu trên đều đúng

 

 

 

 

 

—————HẾT——————–

(Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm)

        DUYỆT ĐỀ                                      GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

(Ký và ghi rõ họ tên)                                       (Ký và ghi rõ họ tên)

                                                                                                                                                                                                       

                                                                   LÊ PHƯỚC KHÁNH

 

3/5 - (1 bình chọn)
Đăng ký học trung cấp từ xa

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

  error: Content is protected !!
  .
  .