ĐỀ THI LÝ THUYẾT-Môn Tổ chức hoạt động vui chơi

PHÒNG ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập –Tự do – Hạnh phúc

 

ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN

Môn: TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG VUI CHƠI

Thời gian: 60 phút (không kể thời gian phát đề)

 

ĐỀ BÀI : SOẠN GIÁO ÁN TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG VUI CHƠI

                         Chủ đề: Những con vật đáng yêu

                         Thời gian: 20 – 25 phút

                          Đối tượng: Trẻ 24 – 36 tháng tuổi

Rate this post
Đăng ký học trung cấp từ xa

    Trả lời

    Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

    .
    .