ĐỀ THI LÝ THUYẾT-Môn Phương pháp làm quen với Toán

PHÒNG ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập –Tự do – Hạnh phúc

 

ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN

Môn: PHƯƠNG PHÁP LÀM QUEN VỚI TOÁN

Thời gian: 60 phút (không kể thời gian phát đề)

Đề tài: Dạy trẻ đếm, nhận biết số lượng trong phạm vi 5

Chủ đề: Thế giới thực vật

Đối tượng: Mẫu giáo bé

Thời gian: 20 – 25 phút

Số trẻ: 20 – 25 trẻ

1/5 - (1 bình chọn)
Đăng ký học trung cấp từ xa

    Trả lời

    Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

    error: Content is protected !!
    .
    .